Extra geld voor opvangplaatsen asielzoekers

DEN HAAG, 17 JULI. Het kabinet heeft 20 tot 25 miljoen gulden extra uitgetrokken voor de opvang van asielzoekers. Van dit geld zullen per 1 september 3.800 nieuwe opvangplaatsen worden gecreëerd, waarvan 500 dienen als "buffer'.

Volgens minister d'Ancona (WVC), die dit gistermiddag bekendmaakte, is het door het extra geld mogelijk de 30.000 asielzoekers die dit jaar worden verwacht adequaat op te vangen. Voorwaarde is wel dat gemeenten woningen beschikbaar stellen voor asielzoekers met een verblijfsstatus. Nu zitten in de opvangcentra en de zogeheten ROA-woningen (Regionale Opvang Asielzoekers) bijna 10.000 asielzoekers met een verblijfsstatus. De ROA-woningen zijn echter bedoeld voor asielzoekers die nog in afwachting zijn van een beslissing over hun status. Zij wachten op doorstroming naar de reguliere woningmarkt. Van de 30.000 in maart met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeengekomen extra plaatsen in gewone woningen, zijn door de afzonderlijke gemeenten inmiddels 14.000 toegezegd.

Het geld dat het kabinet nu heeft uitgetrokken, zal worden benut voor extra capaciteit in Stadskanaal, Azelo, Crailo, Eibergen, Amsterdam Zuid-Oost, Eindhoven, Zeewolde, Nijeveen, Den Bosch en Wageningen. Ook zullen in enkele leegstaande internaten voor bijzonder jeugdwerk asielzoekers komen.

d'Ancona noemde gisteren de schatting van 30.000 asielzoekers voor dit jaar “reëel”. De schatting van 17.000 asielzoekers over 1993 die haar ministerie vorig jaar nog hanteerde was volgens haar “eveneens reëel, maar wel afhankelijk van een aantal randvoorwaarden”, waaronder doorstroming naar gewone woningen en geen plotselinge extra instroom. Het getal van 17.000 werd later bijgesteld tot 20.000, nog later tot 25.000 en nu dan tot 30.000.

Voor de komende tijd wordt uitgegaan van een instroom van 700 asielzoekers per week. Als dit doorzet, zullen er dit jaar 37.000 asielzoekers naar ons land komen. d'Ancona zei te verwachten dat de gemeenten de 30.000 extra plaatsen in gewone woningen zonder al te veel problemen kunnen leveren.

Directeur T.G. Veenkamp van de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) noemde de "buffer' van 500 plaatsen een eerste begin in de opbouw van een structurele reservecapaciteit. Volgens Veenkamp was de afgelopen anderhalve week “een zwarte bladzijde” in de geschiedenis van de opvang van asielzoekers.