EG: geen stappen tegen SEP monopolie

ROTTERDAM, 17 JULI. EG-commissaris Van Miert (mededinging) zal voorlopig geen juridische stappen ondernemen tegen het monopolie op de invoer van stroom door de Samenwerkende Elektriciteits- Produktiebedrijven (SEP). Dit heeft een woordvoerder van de Europese Commissie gisteren bekendgemaakt.

Volgens het ministerie van economische zaken is Van Miert gezwicht onder druk van zijn collega voor energie, Matutes. Twee maanden geleden kondigde Matutes aan meer rekening te willen houden met de bezwaren van de diverse EG-lidstaten tegen liberalisatie van de gemeenschappelijke energiemarkt.

De Nederlandse regering liet al eerder haar verzet tegen een vrije energiemarkt voor een deel varen. In maart van dit jaar kondigde de regering aan het monopolie van de SEP op de invoer van stroom ten opzichte van de distributiemaatschapppijen te zullen aanpassen.

Op grond van dit monopolie mogen distributiemaatschappijen niet in het buitenland goedkopere elektriciteit kopen en invoeren. Bovendien vreest de Nederlandse overheid dat liberalisatie de continuteit van de energievoorziening in gevaar brengt.

Maar produktie- en distributiemaatschappijen spraken eerder dit jaar af een gezamenlijke planning te maken van de in- en uitvoer van stroom. Hiermee wordt de vrees van de overheid volgens de produktie- en distributiemaatschappijen weggenomen. Verschillende ondernemingen en instellingen die op de Nederlandse energiemarkt actief zijn, willen al langer onder het strakke monopolie van de SEP uit. Zij pleiten voor verregaande vrije regelgeving.

Volgens een zegsman van de Europese Commissie moeten de lidstaten in de Europese ministerraad zich nu over de liberalisatie van een gemeenschappelijke energiemarkt uitspreken. Afhankelijk van deze uitkomst zal EG-commissaris Van Miert beslissen of hij de procedure bij het Europese Hof van Justitie voortzet of definitief afbreekt.

Het besluit van Van Miert om het Hof voorlopig niet in te schakelen geldt ook voor Frankrijk, Italië, Ierland, Denemarken en Spanje. Deze landen hebben monopolies op de invoer van energie die overeenstemmen met het Nederlandse alleenrecht. De Franse centrum-rechtse regering van premier Balladur liet onlangs weten dat het alleenrecht van Electricité de France en Gaz de France zal worden herzien.