Concordes, marmer en de aftocht van Attali

LONDEN, 17 JULI. De Fransman Jacques Attali heeft gisteren met onmiddellijke ingang zijn functie als president van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) neergelegd. Dit naar aanleiding van een diplomatiek geformuleerd, maar niettemin vernietigend rapport over de uitgaven van de Oost-Europabank en Attali zelf in het bijzonder.

In het gisteren gepubliceerde rapport wordt nadrukkelijk naar Attali persoonlijk verwezen als degene die schuldig is aan te grote uitgaven voor het met duur marmer ingerichte bankgebouw en veel te hoge vliegkosten. “Hij was invloedrijk bij de keuze van architecten voor de inrichting van het hoofdkwartier en het boeken van de meeste speciale vluchten”, zo staat in het rapport. Voorts werden privé-uitgaven gedaan met creditcards van de bank. Het interne onderzoek van de bank is uitgevoerd met inschakeling van het accountantskantoor Coopers & Lybrand.

Attali had zijn vertrek al op 25 juni aangekondigd, nadat in de pers berichten over extravagante uitgaven waren verschenen. Maar hij wilde nog aanblijven tot de benoeming van een opvolger. Zijn functie wordt nu waargenomen door de Amerikaan Ron Freeman, plaatsvervangend president. Attali wil volgens een verklaring van de EBRD de bank de gelegenheid geven “deze moeilijke periode snel achter zich te laten.”

De particuliere vliegreizen van Attali en andere functionarissen binnen de bank - 57 keer sinds de oprichting van de bank, kosten 1,4 miljoen pond (4 miljoen gulden) - werden in 99 procent van de gevallen uitgevoerd door een Franse particuliere chartermaatschappij, Air Enterprise. Coopers & Lybrand rapporteerde dat Attali en de zijnen zich hierbij van de duurste maatschappij hebben bediend.

Af en toe vlogen Attali en andere hooggeplaatsten binnen de bank zelfs per Concorde. Dat noemt de commissie “ongepast”, omdat het bijzonder duur was. De tarieven liggen een stuk boven die van vluchten in de eerste klasse, die al kostbaarder is dan de voor veel zakenlieden gebruikelijke business class. Het rapport staat vol van dergelijke opmerkingen, die wijzen op een bestedingspatroon van de bank dat volgens de onderzoekers van weinig commercieel inzicht getuigt.

Het accountantskantoor constateert dat een flink aantal privé-uitgaven en kostenposten, waarvoor geen officiële goedkeuring was gegeven, via creditcards voor rekening van de bank is gekomen. Ter compensatie werd in juni een bedrag van 30.432 pond (ruim 87.000 gulden) in de kas van de bank teruggestort. Of deze uitgaven allemaal werden verricht door Attali bleef onduidelijk. De onderzoekers noemen de late terugbetaling “zeer zorgwekkend”.

In het rapport wordt bevestigd dat Attali geld heeft ontvangen voor toespraken, onder meer in Japan. Hiermee heeft de bankpresident “tegen de gedragscode” van de EBRD gehandeld, zo staat in het rapport. Volgens de onderzoekers heeft het ontvangen geld een “onduidelijke bestemming” gekregen.

Pag 15: Budget moet beter bewaakt

Bij de aankleding van het nieuwe kantoor aan Exchange Square no. 1 in de City van Londen ontbrak een goed overzicht en was sprake van “onduidelijke verantwoordelijkheden”. De zwarte piet krijgt Attali. Onder hem viel volgens de statuten van de bank de lopende gang van zaken. De kosten van het nieuwe, in januari dit jaar door de bank betrokken hoofdkantoor lijken volgens berekening van het accountantskantoor 66,2 miljoen pond te bedragen, terwijl slechts 55 miljoen pond was begroot. Bekend zijn de excessieve uitgaven van 845.000 pond voor vervanging van marmer door een duurdere marmer-soort.

De commissie zegt dat de directeuren die namens de deelnemers in de EBRD het dagelijks toezicht uitoefenen, te weinig informatie hebben ontvangen, mede omdat zij die niet hebben gevraagd. Volgens de commissie waren “substantiële kostenbesparingen” mogelijk geweest bij een betere planning en controle. De commissie beveelt aan dat de procedures voor uitgaven worden verstrakt. Bovendien moet volgens haar het college van directeuren ervoor zorgen dat er een speciale commissie komt die het budget bewaakt. (Reuter, ANP)