Advertentievolume kranten daalt snel

In het tweede kwartaal van 1993 is het advertentievolume in de dagbladen gedaald met gemiddeld 10,7 procent tegen 8 procent in het eerste kwartaal.

Dat betekent dat de advertentieomvang over de eerste helft van 1993 is gedaald met 9,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteiten (Cebuco).

De daling wordt vooral veroorzaakt door vermindering van de hoeveelheid personeelsadvertenties. Bij de regionale dagbladen nam de hoeveelheid personeelsadvertenties af met 38,3 procent, bij de landelijke dagbladen met 28,4 procent.