Werkloosheid Groot-Brittanië blijft dalen

Het aantal werklozen in Groot-Brittannië is de afgelopen maand ten opzichte van mei met 7.600 verminderd tot 2,91 miljoen. Het is de vijfde achtereenvolgende maand dat er sprake is van een vermindering. Het percentage werklozen onder de beroepsbevolking was ongewijzigd op 10,4.