Wereldbank schorst drie medewerkers

WASHINGTON, 16 JULI. De Wereldbank heeft drie van haar functionarissen tijdelijk met verlof gestuurd omdat de bouw van een nieuw hoofdkantoor veel duurder uitvalt dan was geraamd.

Zoals het er nu naar uitziet gaat het kantoor 290 miljoen dollar kosten, terwijl er bij het opstellen van de plannen in 1990 was uitgegaan van 206,5 miljoen dollar. Uit intern onderzoek is gebleken dat er niet zozeer sprake is van kostenoverschrijding, maar meer van te lage ramingen, zo meldt de Financial Times vandaag. In eerste instantie waren de bouwkosten geraamd op 186 miljoen dollar.