Vietnamweide

Een brief gekregen van mevrouw drs. E. Jekel, lid van de D66-stadsdeelraadfraktie Buitenveldert. Ontroerd lees ik het woord stadsdeelraadfraktie, dat voor allerlei Opperlandse doeleinden te gebruiken is. Een fraktie van een deel is al erg mooi, maar dat kan door middel van een toevoeging natuurlijk nog worden verkleind. Bij voorbeeld: een stadsdeelraadfraktiebesluit moet met een stadsdeelraadfraktiequorum genomen worden. Maar in plaats van steeds kleiner, kan het ook steeds langer. Met het D66-stadsdeelraadfraktievice-voorzitterschap heb ik mij al geplaatst in de top van het Opperlandse klassement van langste woorden.

Mevrouw drs. E. Jekel vraagt of ik “via het u ter beschikking staande publiciteitskanaal aandacht wil besteden aan het behoud van de natuur die zich op de Vietnamweide op wonderbaarlijke wijze aan het zand heeft ontworsteld en nu door menselijke handen teniet dreigt te worden gedaan”.

Grote woorden. Dramatische woorden. Wonderbaarlijk, ontworsteld, menselijk handelen, tenietgedaan, het zijn woorden die ontsnapt lijken te zijn uit een filosofische verhandeling van Heidegger of Sartre. Indrukwekkend, bijna poëtisch is ook: publiciteitskanaal. Ik zie een rijnaak voor me die zwaar belâen met publiciteit het Merwedekanaal afzakt. Dan meert het schip aan. Machtige kranen hijsen de containers met publiciteit van boord.

Mevrouw drs. E. Jekel, lid van de D66-stadsdeelraadfraktie Buitenveldert wil dat ik mij via het mij ter beschikking staande publiciteitskanaal (zou zij de krant bedoelen) inzet voor het behoud van de Vietnamweide in het Amsterdamse Bos. De gemeente wil daar namelijk 1400 bomen kappen om er een sportcomplex met tennisbanen neer te zetten. Dat sportcomplex moet er komen, omdat elders een ander sportcomplex moet wijken voor de bouw van een kolossaal bankkantoor.

Mevrouw drs. E. Jekel schat mij te hoog. Zij denkt dat ik via het mij ter beschikking staande publiciteitskanaal invloed kan uitoefenen op de Amsterdamse gemeenteraad. Dat is een vergissing. Ik heb al vaak geschreven over de grote en kleine misverstanden in onze stad. Eén keer dacht ik in mijn overmoed: dit wordt morgen gelezen door een raadslid of een ambtenaar en die wordt zo kwaad dat hij of zij er iets aan gaat doen. Dat was toen ik had geschreven over de vuilnisbak die precies was neergezet voor het beeld van de dichter Van Schendel, op het Leidsebosje. Die vuilnisbak staat er nog steeds.

De Vietnamweide, wie zou de naam bedacht hebben? Je denkt aan bomkraters en aan soldaten die met getrokken bajonet vanachter de bosjes tevoorschijn springen. Je denkt aan modder, aan het communisme en aan armoede, aan bootvluchtelingen die hulpeloos ronddobberen. Zeg, zullen wij vanmiddag gaan picknicken op de Vietnamweide?

Een enkele keer kom ik wel eens op de Vietnamweide. Het zou overdreven zijn om te zeggen dat de natuur zich hier op een wonderbaarlijke manier aan het zand heeft ontworsteld, want de bomen zijn keurig geplant. Vooral tegen de avond is het hier, tussen de overkomende vliegtuigen door, nog aangenaam rustig. Je kunt de koekoek horen roepen en de karekiet. De lepelaar tjilpt hier nog, één keer per jaar broedt hier de sneeuwuil en als u zich onder leiding van Koos van Zomeren op de juiste plek verstopt, kunt u 's nachts het laatste nog in Europa levende exemplaar van de wolharige neushoorn voorbij zien sjokken.

Dat alles moet verdwijnen voor een tennispark met lichtmasten, voor twaalf squashbanen, voor een sporthal van veertien meter hoog, voor een fitnesscentrum, voor drie horecagelegenheden met de mogelijkheid voor het houden van parties, voor een zwembad en voor een parkeerterrein.

Dat mag niet gebeuren, maar nu lees ik in het publiciteitskanaal Trouw dat mevrouw Jekels eigen partij D66 in de gemeenteraad van Amsterdam een warm voorstander is van de plannen. Wat de stadsdeelraadfraktie van D66 niet wil, wil de gemeenteraadsfractie van D66 juist wel. Mevrouw drs. E. Jekel, lid van D66-stadsdeelraadfraktie Buitenveldert heeft gelijk, de Vietnamweide moet blijven zoals hij is. Alleen haar partij moet weg uit de gemeenteraad.