Vier miljoen betaald voor Bijlmerramp

AMSTERDAM, 16 JULI. Het Rode Kruis heeft ruim vier miljoen gulden uitbetaald aan slachtoffers van de vliegramp in de Bijlmermeer op 4 oktober vorig jaar.

Ruim de helft van dat bedrag was geschonken door de EG, 1,8 miljoen was door particulieren bijeengebracht. In totaal werden 665 uitkeringen verstrekt. In de meeste gevallen betrof het uitkeringen aan mensen die als gevolg van de ramp moesten verhuizen. De rest van het geld ging naar nabestaanden die uit het buitenland moesten overkomen in verband met identificatie, en aan therapeutische activiteiten, zoals rituele baden, therapeuten uit verschillende culturen, rouwfeesten en uitstapjes voor kinderen van slachtoffers.