Verkeersongelukken

ROTTERDAM, 16 JULI. De verkeerspolitie van de regio Rijnmond is bezorgd over het aantal verkeersdoden van het afgelopen half jaar. In het verkeer kwamen tot nu toe dit jaar al 58 mensen om het leven, tegen in totaal 75 in 1992. De politie wil het aantal snelheids- en alcoholcontroles opvoeren en scherper letten op rijgedrag van bromfietsers en het gebruik van gordels en helm.

De band tussen LIOF en Aalberts is ook interessant omdat het, zoals Tweede-Kamerlid Broos van Erp (VVD) het uitdrukt, een voorbeeld was van "oneigenlijk gebruik van belastinggeld'. Deze liberaal is altijd tegen de rijksfinanciering van de ROM's geweest “omdat zij niets toevoegen aan hetgeen marktpartijen en andere overheidsinstanties reeds doen”.