Stroom asielzoekers neemt nog verder toe

DEN HAAG, 16 JULI. Minister d'Ancona (WVC) verwacht de komende zeven weken 4.900 nieuwe asielzoekers, 700 per week, zo heeft ze gisteren tijdens het kabinetsberaad gesteld. Eerder ging WVC uit van 500 asielzoekers per week. De jongste cijfers betekenen dat de opvang enkele tientallen miljoenen guldens meer kost.

Het kabinet had al eerder 600 miljoen gulden uitgetrokken voor de hogere kosten die een aantal ministeries moet maken. De helft van dat bedrag zou komen uit bezuinigingen, de andere helft moet komen uit korting op adviezen van externe bureaus.

De uitstroom van asielzoekers van de opvangcentra naar gemeentelijke woningen is ondanks de problemen van de laatste weken doorgegaan. De Centrale Opvang Asielzoekers (COA) meldt dat er in de afgelopen anderhalve maand gemiddeld 250 asielzoekers per week naar een ROA-woning of naar een gewone woning zijn overgeplaatst. Een asielzoeker die nog in de procedure zit, maar voor wie de termijn in een opvangcentrum verstreken is, krijgt een woning via de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA). Heeft hij een verblijfsstatus, dan heeft hij recht op een gewone woning. Daarnaast vertrekken per week zo'n 200 asielzoekers naar een onbekende bestemming.

Uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de publieke opinie in de EG zich tegen buitenlanders aan het keren is. 52 procent vindt dat er "te veel' mensen uit niet-EG landen zijn. 34 procent vindt het "veel, maar niet te veel'. De enquête werd tussen half maart en half april door het bureau Eurobarometer gehouden. In Nederland blijkt 47 procent te vinden dat er "te veel' buitenlanders zijn. In Frankrijk, Duitsland, België en Griekenland is dat meer dan 50 procent, in Italië 64 procent.