Sterke toename heenzendingen

DEN HAAG, 16 JULI. Door het tekort aan cellen zijn in de eerste helft van dit jaar 2.388 verdachten heengezonden. In de eerste helft van vorig jaar waren dat er 1.549 en twee jaar geleden voor het gehele jaar 857.

Dat blijkt uit het kwartaalbericht van het gevangeniswezen van het ministerie van justitie. Vorige maand was er een spoedberaad in de Tweede Kamer naar aanleiding van de vrijlating van een verdachte van moord in Amsterdam. Het aantal arrestanten dat wegens het cellentekort is vrijgelaten was vorig jaar al bijna verdrievoudigd ten opzichte van 1991. Alleen al in het laatste kwartaal van 1992 werden 1.097 verdachten in voorlopige hechtenis heengezonden, tegen 1.204 arrestanten in het hele voorgaande jaar.

Dit jaar wil het kabinet 600 extra cellen laten bouwen tot een totaal van 760 in 1993. Het kabinet buigt zich nog over plannen om nog eens 2.000 cellen extra te bouwen. Het is echter nog niet duidelijk hoe dat moet worden gefinancierd. De kosten voor de nieuwbouw moeten nog verdeeld worden over een aantal ministeries. In 1996 zouden er 12.500 cellen beschikbaar moeten zijn. Eind 1993 bedraagt het totale aantal cellen 9.051. In 1984 beschikte Nederland over een kleine 4.000 cellen.

In 1992 zijn 44 gedetineerden ontsnapt uit gevangenissen, van wie er 32 opnieuw werden aangehouden. In de eerste zes maanden van dit jaar ontsnapten er 43 gevangenen, van wie er 32 werden aangehouden. In negentien gevallen was sprake van een "gewelddadige uitbraak'.

Staatssecretaris Kosto (justitie) maakte eerder dit jaar in de Tweede Kamer bekend dat hij voor het inrichten van extra gevangenissen wil nagaan of oude kazernes, zoals de Willem II kazerne in Tilburg, kunnen worden gebruikt. Hij zei toen er niet voor te voelen om militairen die hun baan verliezen om te scholen tot cipiers. Voor de opleiding tot gevangenisbewaarder gelden speciale eisen. Voor de extra beveiligde inrichtingen (EBI's) worden geen onervaren cipiers aangetrokken, maar zij moeten extra worden geschoold en krijgen een financiële tegemoetkoming.