Sealand biedt Nedlloyd overlevingskansen

ROTTERDAM, 16 JULI. Sealand aast op Nedlloyd. De Amerikaanse rederij wil de bestaande samenwerking tussen haar dochtermaatschappij Sealand Service en Nedlloyd Lijnen, een van de twee belangrijkste divisies binnen het Rotterdamse transportconcern, flink intensiveren en op niet al te lange termijn liefst omzetten in een fusie. Sealand Service president John Clancey ontmoette om die reden deze week, zo lekte gisteren uit, Nedlloyds kersverse bestuursvoorzitter Leo Berndsen in Hotel Des Indes in Den Haag.

Het is niet de eerste keer dat Sealand het initiatief neemt voor een gesprek met Nedlloyd. Medio november vorig jaar deden de Amerikanen al een poging Nedlloyd te verleiden. Alle commissarissen en leden van de raad van bestuur van Nedlloyd kregen toen een door Clancey gesigneerd epistel toegezonden. Daarin stond dat Sealand openstond voor alle vormen van samenwerking variërend van een joint-venture tot het opkopen van alle uitstaande aandelen. Voormalig Nedlloyd-bestuursvoorzitter Rootliep wees de Amerikanen echter resoluut de deur. Nedlloyd kon het alleen wel af, was de boodschap. Sealand trok zich verbaasd en ietwat gepikeerd terug en wachtte op betere tijden. Die kwamen toen Berndsen eind juni de voorzittershamer overnam.

Berndsen weet inmiddels dat de nood aan de man is bij Nedlloyd en dat alle hulp welkom is. Zeker die van een van de grootste rederijen ter wereld. De nieuwe topman stelde dit voorjaar voor alle Nedlloyd-activiteiten een rendementseis van 10 procent op het genvesteerd vermogen. Voor Nedlloyd Lijnen lijkt dat een schier onmogelijke opgave. Het bedrijfsresultaat van deze divisie zakte in 1992 terug van 58 miljoen gulden naar iets meer dan 8 miljoen op een genvesteerd vermogen van 1,8 miljard gulden. Desalniettemin meldde Lijnen-directeur A. van Langeveld eerder deze week vrolijk dat zijn divisie zelfstandig kan voldoen aan de strenge rendementseis.

Berndsen zal daar een andere visie op hebben. De oud-verzekeraar - onervaren in de zeescheepvaart maar volgens kenners een gedegen financieel manager - kijkt alleen naar de cijfers. En daaruit blijkt dat er snel iets moet gebeuren. Hij is overigens niet de enige die zo denkt: binnen Nedlloyd zijn zelfs geluiden te horen die zeggen dat Nedlloyd de scheepvaart - eens de trots van het concern - maar helemaal moet verkopen. Die gedachten zijn onder meer ingegeven door de zware crisis waarin de containerlijnvaart zich bevindt. Al een paar jaar staan de prijzen in deze bedrijfstak flink onder druk. De branche lijdt onder structurele overcapaciteit. Oorzaak daarvan is het ontbreken van een marktleider. De containerlijnvaart bestaat uit veel partijen die allemaal een beperkt marktaandeel hebben.

Een fusie tussen Nedlloyd Lijnen en Sealand Service zou aan die situatie een eind kunnen maken. Sealand behoort samen met het Deense Maersk en Evergreen uit Taiwan tot de drie grootste containervervoerders ter wereld. De Amerikanen kunnen dagelijks 137.000 containers vervoeren. Uitgedrukt in TEU's (de maat die de capaciteit van de rederijen aangeeft) beschikt de Amerikaanse rederij over een potentieel marktaandeel van bijna vier procent. De schepen van Nedlloyd kunnen in totaal bijna 87.000 containers vervoeren en nemen daarmee op de wereldranglijst de zesde plek in met een marktaandeel van 2,3 procent. Door een combinatie van de twee zou 's werelds grootste containervervoerder ontstaan en is de zo gewenste marktleider daar.

Nedlloyd heeft Sealand ook wel wat te bieden. Omgerekend naar kosten per vervoerde container behoort Nedlloyd tot de top drie in de wereld. De Rotterdammers bieden Sealand voorts mooie mogelijkheden tot uitbreiding van het route-netwerk. Waar de gesprekken eindigen is vooralsnog koffiedikkijken, maar duidelijk is dat er voor Sealand geen grenzen zijn aan de vormen van samenwerking. Voor Nedlloyd zijn de keuzes domweg beperkt. Zeker is dat er voor het eind van deze eeuw een eind zal komen aan de gefragmenteerde containerlijnvaart. De tarievenslag eist slachtoffers. Of Nedlloyd daartoe behoort hangt af van de slagvaardigheid van Berndsen. Sealand biedt hem nu een mooie kans de containerlijnvaart van Nedlloyd te laten overleven.

Beleggers toonden vanmorgen in ieder geval hun vertrouwen in een goede afloop van de gesprekken: bij hoge omzetten trok de koers van Nedlloyd vanmorgen 1,20 gulden aan tot 37,80 gulden. Meer was het aandeel Nedlloyd dit jaar nog niet waard.