Praag

Het artikel van Chris van Esterik over het boek van Karol Sidon in het CS van 9-7-93 gaat vergezeld van een foto van Praag, volgens het onderschrift, jaren twintig.

Als je nu in Praag gaat staan op de plaats waar de straten Kaprova en Maislova bij elkaar komen, zo ongeveer naast het geboortehuis van Franz Kafka, en je richt de blik naar het zuiden dan zie je drie huizen op de linkerhelft van de foto nog steeds staan. De huizen rechts echter zijn in het kader van de "asance' afgebroken. Onder meer om plaats te maken voor het nieuwe jugendstil raadhuis en bredere straten. Dit alles gebeurde al rond de laatste eeuwwisseling.