Overname Palthe stuit op protest winkeliers

ROTTERDAM, 16 JULI. De overname van de in surséance verkerende stomerij-keten Palthe staat mogelijk weer op losse schroeven. Een groot aantal van de franchise-nemers heeft bezwaren tegen de door de potentiële kopers, de beleggingsgroep Manaus Business Development (MBD), gestelde voorwaarden.

“Wij willen geen melkkoe zijn voor de nieuwe eigenaren”, zegt Van Klaveren, secretaris van de Vereniging van Franchise-nemers van Palthe. Hij bevestigt dat een groot deel van de 45 franchise-nemers “onwelwillend” staat tegenover de overnameplannen, maar Van Klaveren wil op dit moment niet verder ingaan op de precieze aard van de bezwaren. Vanmiddag heeft het bestuur van de franchise-vereniging een gesprek met de bestuurders van de Amsterdamse beleggingsgroep MBD, waarvan de uitkomst morgen besproken zal worden op de landelijke vergadering van franchisenemers.

Het bestuur van de franchise-vereniging heeft afgelopen dindagavond voor het eerst een gesprek gehad met de potentiële kopers. Volgens Van Klaveren is toen door de MBD-groep duidelijk gesteld dat de overname alleen door gaat als de franchisenemers mee willen.

Palthe beschikt in Nederland over 110 filialen, waarvan 45 in franchise zijn gegeven. Deze franchise-vestigingen vormen voor Palthe een lucratieve bron van inkomsten, waar nauwelijks kosten tegenover staan. Gemiddeld betalen de frachisenemers 30.000 gulden per jaar voor het gebruik van de naam Palthe.