Loon ambtenaar mogelijk één procent omhoog

DEN HAAG, 16 JULI. Het kabinet overweegt het salaris van alle ambtenaren met ingang van 1 oktober met één procent te verhogen. Voor volgend jaar houdt het kabinet vast aan de zogeheten nullijn. Het plan is onderwerp van de kabinetsbesprekingen over de begroting voor volgend jaar.

Minister-president Lubbers en minister Kok (financiën) hebben vanmorgen een gezamenlijk voorstel aan de ministerraad gepresenteerd. Op basis van dit voorstel moeten morgen de besprekingen over de rijkuitsgaven in 1994 worden afgerond. Uit het voorstel blijkt dat Lubbers en Kok vinden dat alle ministers moeten bijdragen aan de kosten van de bouw van tweeduizend extra cellen. Alle andere claims van ministers voor extra geld worden niet gehonoreerd. In augustus praat het kabinet over de inkomstenkant van de begroting en over de koopkrachtverdeling voor volgend jaar.

Wanneer het salaris van de 850.000 ambtenaren met ingang van 1 oktober met één procent wordt verhoogd, leidt dit 140 miljoen gulden aan extra uitgaven. Voor volgend jaar jaar gaat het om een bedrag van ruim 400 miljoen gulden aan extra uitgaven. De Schatkist ontvangt dan overigens weer ruim 160 miljoen gulden extra via de loon- en inkomstenbelasting.

De grootste ambtenarenbond, AbvaKabo, noemt het “van de gekke” dat het overheidspersoneel “met terugwerkende kracht voor de toekomst zou worden gestraft”. Een loonsverhoging van één procent ligt “nogal een eind” van de eis van 2,5 procent af, aldus een woordvoerder van de AbvaKabo vanmorgen. “Wij zullen met onze eisen voor 1994 rekening houden met de sombere toekomstverwachtingen en streven naar koopkrachtbehoud. Maar voor 1993 houden wij vast aan een looneis van 2,5 procent.”

Volgens de bond is met het voorstel aangetoond dat geen van de werkgevers in de overheidssectoren zijn nek durft uit te steken door met een afwijkend voorstel in de onderhandelingen te komen. Dit jaar wordt voor het eerst onderhandeld in acht verschillende sectoren voor overheidspersoneel. Voorheen werd centraal een arbeidsovereenkomst afgesloten voor alle 850.000 ambtenaren. Met het "decentrale overleg' moet in de CAO's meer rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden in de verschillende sectoren. “Daar komt op deze manier helaas niet veel van terecht”, aldus de AbvaKabo-woordvoerder. De AbvaKabo ziet geen enkele reden de ambtenarenacties na de zomer af te blazen. Op 13 september worden de acties van het overheidspersoneel hervat.