Kok verliest kort geding van zijn ambtenaren

DEN HAAG, 16 JULI. Minister Kok van financiën heeft een kort geding verloren dat zijn eigen ambtenaren tegen hem hadden aangespannen.

De vice-president van de Haagse rechtbank, mr. D. Allewijn, heeft vanochtend bepaald dat Kok een besluit voorlopig moet intrekken om de Generale Thesaurie van zijn ministerie te reorganiseren. Het ging hierbij om de overheveling van taken en bevoegdheden op het gebied van het financieringsbeleid van de Directie Binnenlands Geldwezen in Den Haag naar het Agentschap van het ministerie in Amsterdam. De minister dacht met zijn beslissing, die hij op advies van de thesaurier-generaal nam, een einde te maken aan al jaren slepende compententiegeschillen tussen beide afdelingen. De dienstcommissie (ambtelijke ondernemingsraad) van de Generale Thesaurie vond dat zij onvoldoende was betrokken bij dit besluit en spande een kort geding aan. De rechter heeft de commissie laten weten dat zij minister Kok of de thesaurier-generaal niet als persoon had moeten dagvaarden, maar heeft haar verder gelijk gegeven.