Italiaanse Senaat stemt in met nieuwe kieswet

ROME, 16 JULI. Italië is een belangrijke stap dichter bij een nieuwe kieswet gekomen, die algemeen wordt gezien als een instrument voor politieke verandering, nu de Senaat het wetsvoorstel hiervoor gisteren heeft goedgekeurd.

Na de wijzigingen die de Senaat heeft aangebracht gaat het wetsvoorstel terug naar de Kamer van Afgevaardigden. Verwacht wordt dat begin augustus de kieswet definitief wordt goedgekeurd.

De Senaat heeft de essentie van de wet gehandhaafd: vervanging van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging door een op Britse leest geschoeid meerderheidsstelsel voor driekwart van de Kamerzetels. Het resterende kwart wordt verdeeld volgens evenredige vertegenwoordiging om ruimte te laten voor kleine partijen.

De Senaat heeft de toevoeging van de Kamer, waarbij er een aantal kiesdistricten werd gevormd voor Italianen die in het buitenland wonen, ongedaan gemaakt. Aanvaarding van deze maatregel zou veel technische problemen geven omdat daardoor de kiesdistricten binnen Italië opnieuw zouden moeten worden ingedeeld. De christen-democratische Kamerfractie heeft gezegd dat zij bij vergissing voor dit amendement van de neo-fascistische partij, die denkt veel aanhang in het buitenland te hebben, had gestemd.

De ex-communistische Democratische Partij van Links (PDS) blijft voorstander van een meerderheidsstelsel zoals dat in Frankrijk bestaat, waarbij in de eerste ronde een absolute meerderheid nodig is voor een zetel en een tweede ronde wordt gehouden als geen van de kandidaten in eerste instantie die absolute meerderheid haalt. Maar een meerderheid van de Senaat, bestaande uit christen-democraten, de protestpartij Lega Nord, socialisten en sociaal-democraten, steunde het huidige voorstel. Het wetsvoorstel is aangenomen met 145 tegen 102 stemmen met vijf onthoudingen.

In een voorschot op de nieuwe kieswet, die binnen een paar maanden moet leiden tot vervroegde parlementsverkiezingen, zijn veel partijen zich aan het reorganiseren of vernieuwen.

Binnen de christen-democratische partij is een moeizaam proces van vernieuwing begonnen. Een groep uit de noordoostelijke regio Veneto, een traditioneel partijbolwerk, heeft vorig weekeinde met de oprichting van een eigen beweging de eerste stap gezet naar een mogelijke afscheiding. Zij eist dat partijgenoten die van corruptie of banden met de mafia worden verdacht, worden geschorst. Volgende week is er een partijraad waarop duidelijk moet worden of de eisen van deze groep gehoor vinden binnen de rest van de partij.

Mario Segni, de voormalige christen-democraat die gangmaker was van de referenda over politieke vernieuwing in april, heeft zich aangesloten bij de nieuwe centrum-linkse groep Democratische Alliantie. Al eerder hebben individuele socialisten, republikeinen en liberalen zich achter de alliantie geschaard. De alliantie heeft de PDS uitgenodigd ook deel te nemen, maar deze wil haar eigen plan trekken.