Ik had er een verschrikkelijke hekel aan te ...

Ik had er een verschrikkelijke hekel aan te worden doodgeschoten. Ik rotzooi maar wat aan.

I saw nuns on bicycle leading cows. Die oorlog heeft geproefd, die weet hoe vrede smaakt. Toen ik later Brunswijk weer bezocht, was de eerste gang in den morgen naar Lessing's beeld. Mijn sloep ligt op de rede, mijn schip ver van de kust. Doch voor ik buiten trede, wens ik u wel terust. Ay, hemelse drochtijn, wat node soude mi sijn te stelene? Ik ligge hier toch veel te alleene. Ik was een ruisend bos vol koele nissen, waarin ik klaar van dauw te luistren stond. Ik heb u begrepen! Het is niet iemands denkwijze die zijn levenswijze verklaart, maar integendeel iemands levenswijze die zijn denkwijze verklaart. De mensen buiten die denken dat friedrich engels jeuk op zijn rug heeft. Si ben ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male. Ich zerreisze sie. Hinaus aus Wien mit dem Schuft!

Wat is er met deze citaten? U hoeft ze niet allemaal thuis te brengen. Maar ze hebben één ding gemeen.

Stuur, als u daar achter bent, uw oplossing (die uit vijf letters bestaat) aan: Talisman, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1 in Amsterdam.

Oplossing Talisman 86

Na regen komt zonneschijn

Rust roest

Eerlijk duurt het langst

Uit het oog, uit het hart

Honger maakt bruine bonen zoet

Dat waren de vijf spreekwoorden, die u moest zien te raden uit hun taalkundige ontleding. Honderden lezers vonden ze. Tientallen vonden nog andere met dezelfde rij woordsoorten. Behalve regen-zonneschijn bestaan ook nog: uitstel-afstel, donder-regen, bruiloft-bruiloft en ruilen-huilen. Behalve rust die roest heb je ook adel, arbeid, armoede, bloed, geld, gepraat, moed, overdaad en schijn, die verplicht, adelt, dwingt, moet, stinkt, vergaat, beloont, schaadt en bedriegt.

Naast oog-hart heb je nog in de brand, uit de brand, maar de spreekwoorden met regen-drup, wal-sloot, en hak-tak dragen, volgens mij, geen komma in het midden.

Naast Eerlijk duurt het langst bestond geen nevenvorm.

Dat had ik ook gedacht van de zoete bruine bonen, maar mevrouw Kooman-van Woerkom vond: God trekt kromme zaken recht. Zij wierp ook enig licht op de vraag hoe het mogelijk is dat je zonder al te veel moeite de spreekwoorden terugvindt. Volgens haar hoef je slechts "het rhythme in je laten weerklinken'. Wat is het ritme van een zelfstandig naamwoord? Ik zou er meer over willen weten en zal u over tien jaar eenzelfde opgave opgeven. Mevrouw Kooman uit Vught krijgt mijn prijs.