Hirsch Ballin wil strenger straffen bij drugssmokkel

DEN HAAG, 16 JULI. Minister Hirsch Ballin (justitie) wil drugssmokkel strenger bestraffen.

De minister vreest anders dat de geloofwaardigheid van het Nederlandse drugsbeleid in het buitenland in het gedrang komt. Hij schrijft dit in antwoord op vragen van het VVD-Tweede-Kamerlid H. Dijkstal over de beslissing van het Haarlemse openbaar ministerie om hasjsmokkelaars met minder dan 25 kilo wegens het cellentekort niet meer in voorlopige hechtenis te nemen. “Het beleid maakt - naast de noodzaak voor een dringende oplossing van het cellentekort - eens te meer het spanningsveld duidelijk tussen het vigerende straftoemetingsbeleid in drugszaken en de verplichting tot effectief optreden tegen drugssmokkel”, aldus de minister. Hirsch Ballin heeft de vergadering van procureurs-generaal verzocht het straftoemetingsbeleid in dit soort zaken opnieuw te bezien “en daarbij de vraag te betrekken of het prioriteitensysteem voor voorlopige hechtenis moet worden gewijzigd”.