Commando wil vechten voor Boeren

ROTTERDAM, 16 JULI. Een groep Nederlanders bereidt zich voor op militaire actie in Zuid-Afrika ten behoeve van het herstel van de voormalige Afrikaner Boerenrepublieken. Initiatiefnemer Douwe van der Bosch streeft naar de formatie van een gevechtsgroep van vijftien man. Van der Bosch was eerder betrokken bij de inzet van Nederlandse vrijwilligers in Kroatië.

De vorming van het "Henri Slegtkamp Vrijwilligers Commando' bevindt zich op dit moment nog in het stadium van plannen maken, regelen van uitrusting en leggen van een financiële basis, aldus Van der Bosch. “Er hebben zich al wat mensen gemeld. We kunnen ook putten uit het bestand van mensen die zich voor Kroatië hadden gemeld. Daarvan zijn er enige ook bereid naar Zuid-Afrika te gaan.”

Het idee van een Nederlands vrijwilligerscommando is enthousiast ontvangen in kringen van Afrikaner Boeren, zegt Van der Bosch. “Maar of de regering-De Klerk er blij mee is betwijfel ik.” Zelf is Van der Bosch nog nooit in Zuid-Afrika geweest, maar desondanks voelt hij voldoende verwantschap met de aanhangers van de Boerenrepublieken om hen in hun streven te steunen. “Het concept van de "Boererepubliek' heeft een breed draagvlak in Zuid-Afrika, ook onder de zwarte bevolking.” Steun is in de eerste plaats te vinden onder de Afrikaners: “Het volksfront van generaal Viljoen kan op een brede aanhang rekenen. De eenheid van de Afrikaners krijgt nu snel vorm.”

Het grote probleem van Zuid-Afrika is volgens hem dat er te veel volkeren in één land wonen. Hij ziet in dit opzicht een duidelijke parallel tussen de situatie in Joegoslavië en die in Zuid-Afrika: “Zuid-Afrika valt ook uit elkaar. De geschiedenis leert dat je volkeren niet met dwang in een staatsvorm kunt samenbrengen. Dat zie je in Joegoslavië, in de Sovjet-Unie en ook in België.” In het gebied waar in de vorige eeuw de Boerenrepublieken waren gevestigd wonen mensen van allerlei slag door elkaar. Wat moet er gebeuren met bewoners die het herstel van de republieken niet steunen? Van der Bosch: “Daarover zal onderhandeld moeten worden. Ik heb een voorkeur voor een vreedzame oplossing en ik hoop dat ook De Klerk en Mandela inzien dat streven naar herstel van de oude Boererepublieken moet worden beloond. Ik hoop ook dat de Verenigde Naties en de EG hebben geleerd van Joegoslavië. Als ze te laat ingrijpen zal het ten koste gaan van veel doden.”

Gezien zijn militaire voorbereidingen houdt hij er wel rekening mee dat het tot een gewelddadig conflict zal komen. “Je aanwezigheid daar kan ook preventief werken, om anderen ervan te weerhouden geweld te gebruiken.” Maar het commando zal geweld zeker niet schuwen wanneer het wordt aangevallen, aldus Van der Bosch.

Hij benadrukt de historische band die hij als Nederlander voelt met de Boeren. Niet alleen Nederlanders voelen zich aangetrokken tot de strijd voor herstel van de oude Boerenrepublieken, aldus Van der Bosch. Enige strijdmakkers uit andere Europese landen die als vrijwilliger in Kroatië hebben gevochten, hebben ook al belangstelling getoond om naar Zuid-Afrika te gaan. “De Boeren stammen af van Europese immigranten. Terre'Blanche bijvoorbeeld stamt van Franse immigranten. Dus ook Fransen en Duitsers kunnen zich beroepen op een historische band.”

Hij denkt dat de aanwezigheid van Europeanen de Boeren morele steun zal geven. “Dat zag je ook in Kroatië. Toen dat nog niet door Europa was erkend, ervoeren de mensen daar onze aanwezigheid toch als een erkenning uit West-Europa.”

Van der Bosch heeft nog geen datum vastgesteld waarop hij naar Zuid-Afrika wil vertrekken. Dat hangt af van de ontwikkelingen daar. Vooralsnog vergt de fondsenwerving veel van zijn aandacht. “We hebben al toezeggingen van particulieren en van mensen die een bedrijf hebben in Zuid-Afrika. Ik verwacht niet dat het op de financiering stukloopt. De vrijwilligers zullen een redelijke vergoeding moeten krijgen. In Kroatië kregen ze 150 D-Mark per maand plus kost en inwoning. Dat is wel erg weinig om je leven voor te riskeren. Dat proberen we nu beter te regelen.”

Ook indien het daadwerkelijk op vechten aankomt ziet hij de inzet van het commando in de eerste plaats als symbolisch, want een gevechtsgroep van vijftien man legt militair geen gewicht in de schaal, ook al gaat het om mensen met militaire ervaring. Enkelen die zich nu al hebben gemeld hebben vorig jaar in Kroatië gevochten. Het commando zal een ballotage kennen waarin kandidaten vooral op hun idealisme worden beoordeeld, aldus Van der Bosch: “Wij hebben geen behoefte aan Rambo's of huurlingen. De mensen moeten achter de Boerenrepubleken staan en enig historisch besef hebben.” Hoeveel mensen zich precies hebben gemeld wil hij niet zeggen.