Biesheuvel bemiddelt bij boze schippers

ROTTERDAM, 16 JULI. Oud-premier B.W. Biesheuvel zal op korte termijn gaan bemiddelen in het conflict in de binnenvaart. Dit heeft minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) vanochtend meegedeeld.

De minister heeft de ex-premier gevraagd te bemiddelen, “zodat de rust in de binnenvaart kan terugkeren”. Sinds drie weken weigeren de binnenschippers lading aan te nemen en te vervoeren. Ze eisen een wettelijke status van het vrijwillige 'toerbeurtsysteem', waarbij verladers hun vracht op de schippersbeurs moeten aanbieden en de schippers om beurten deze lading kunnen vervoeren. Op de beurs gelden minimumprijzen. De actievoerders wilden vanochtend geen commentaar geven. “Alles hangt af van het mandaat dat Biesheuvel heeft", aldus een woordvoerder. Het ministerie doet hierover geen mededelingen.

Eerder overleg tussen Maij-Weggen en de protesterende schippers leverde niets op. Maandag had Maij-Weggen overleg met EG-commissaris Van Miert, die is belast met mededinging. Deze liet weten het huidige toerbeurtsysteem te gedogen. Een wettelijke status wil Van Miert echter niet geven, omdat dat indruist tegen de liberalisatie die de EG voorstaat. De schippers namen hiermee geen genoegen en gingen over tot hardere acties. Afgelopen week kwam het tot een geweldadig treffen tussen actievoerders en werkwillige schippers.

B.W. Biesheuvel (1920) was tussen 1971 en 1973 minister-president. Daarvoor was hij onder meer fractievoorzitter van de ARP in de Tweede Kamer en minister van landbouw en visserij. Biesheuvel heeft vaker te maken gehad met de problematiek in de binnen- en zeevaart. In 1987 was hij voorzitter van de Nederlandse delegatie voor Schelde- en Maas-vraagstukken. Hij leidde de onderhandelingen tussen België en Nederland. Het jaar daarvoor nam hij plaats in de voorlopige raad van Verkeer en Waterstaat. Eind jaren zeventig was hij voorzitter van de interdepartementale commissie voor Noordzee-aangelegenheden. Biesheuvel bekleede de afgelopen jaren ook functies in het bedrijfsleven.