België: overleg over de luchtvaart

BRUSSEL, 16 JULI. België, dit half jaar voorzitter van de EG, wil crisisberaad over de grote financiële moeilijkheden van de Europese luchtvaartmaatschappijen.

De Belgische minister van vervoer, Guy Coëme, zal zijn collega's uit de andere EG-lidstaten bijeenroepen voor een informele vergadering, eind september in Brussel. Coëme liet blijken dat hij zich grote zorgen maakt over de Europese luchtvaarsector. In eigen land wordt Coëme geconfronteerd met een dreigend faillissement van de luchtvaartmaatschappij Sabena, die vorig jaar samenwerking aanging met Air France. Zowel Air France als de Belgische regering weigeren opnieuw geld in Sabena te stoppen.