Waag in Amsterdam wordt Kinderboekenmuseum

AMSTERDAM, 15 JULI. De Waag, het oudste niet-kerkelijke monument van Amsterdam, wordt een Kinderboekenmuseum. De Amsterdamse gemeenteraad ging gisteren op de laatste vergadering voor het zomerreces unaniem met het collegevoorstel daartoe akkoord. De VVD plaatste kritische kanttekeningen bij de financiële garanties die het museum geboden had. De tribunes waren afgeladen met schoolkinderen, die na het positieve besluit minutenlang op feesttoetertjes concerteerden. Daarna bestormden de kinderen gisteren, de veertiende juli, de Waag.

Met het aanwijzen van de bestemming als onderdak van het Kinderboekenmuseum komt een einde aan een jarenlange onduidelijkheid over de definitieve bestemming van het monumentale poortgebouw, dat dateert uit de vijftiende eeuw. Begin 1987 verliet het Joods historisch museum als laatste huurder het pand. Rond de nieuwe huurders van het Waaggebouw onstonden financiële problemen, verbouwingen werden verricht en weer ongedaan gemaakt en het gebouw verloederde in snel tempo.

Nog tot voor enkele weken geleden leek het er op dat het Kinderboekenmuseum er niet in slaagde de financiële garanties voor de huur en de noodzakelijke verbouwingen rond te krijgen. Door middel van subsidies van ondermeer het ministerie van WVC, enkele bibliotheken en een aantal particulieren en uitgevers werd de begroting echter sluitend gemaakt. Onder de donateurs bevindt zich de schrijfster Annie M.G. Schmidt, die twee ton aan het museum heeft geschonken.

Het Waaggebouw zal onderdak bieden aan permanente en wisselende tentoonstellingen over kinderboeken en illustraties uit kinderboeken. Tevens wordt het gebouw geschikt gemaakt voor boekpresentaties, lezingen en festivals. Op de begane grond zal een “kindvriendelijke horecavoorziening” worden ingericht, aldus een woordvoerder van het Kinderboekenmuseum. De Waag moet in haar woorden “een laboratorium voor leesstimulering” worden. Vandaar dat ook contact is gezocht met de Stichting Lezen. Het nieuwe kinderliteratuur tijdschrift Mikmak krijgt een ruimte in de Waag. Bovendien komt er een theater, dat ook 's avonds verhuurd kan worden voor manifestaties. Regelmatig zullen er activiteiten voor kinderen zoals poppenkast of workshops met illustratoren georganiseerd worden. Het Kinderboekenmuseum hoopt begin volgend jaar van start te kunnen gaan.