"Voordracht van burgemeester door de raad'

DEN HAAG, 15 JULI. Het kabinet wil de gemeenteraad de bevoegdheid geven om een burgemeester ter benoeming voor te dragen.

De regering blijft verantwoordelijk voor de benoeming. Dit schrijft het kabinet in een brief aan de Kamer. Het kabinet reageert daarmee op aanbevelingen van de commissie-Deetman voor staatsrechtelijke vernieuwing. In de huidige benoemingsprocedure maakt de raad een profielschets en stelt een vertrouwenscommissie een lijst met kandidaten op. De Commissaris van de Koningin beveelt een kandidaat aan bij de minister van binnenlandse zaken, die een voordracht doet bij de Kroon. Het kabinet vindt dat de raad rechtstreeks een voordracht mag doen, maar de benoeming blijft aan de Kroon. Het kabinet volgt daarmee een variant uit de commissie-Van Thijn, die zich in het kader van de staatsrechtelijke vernieuwing specifiek richtte op de positie van de burgemeester. In het deel-rapport "De burgemeester ontketend' stelt de commissie-Van Thijn voor de raad grotere invloed te geven op de benoeming van de burgemeester. Van Thijn verwierp echter het idee van gekozen burgemeester, omdat bij een geschil met de raad onduidelijk zou zijn welk gekozen college het veld moet ruimen. De Kamer spreekt later dit jaar over staatsrechtelijke vernieuwing.