Veronica moet twintig uur zendtijd inleveren en 15 miljoen betalen

ROTTERDAM, 15 JULI. Veronica verliest in de maanden augustus en september twintig uur zendtijd wegens haar betrokkenheid bij de oprichting van de commerciële zender RTL/Véronique, de voorloper van RTL 4. Tevens zal de omroep 15 miljoen gulden inleveren bij de NOS en blijft een voorwaardelijke straf van zeven weken zendtijdverlies nog twee jaar staan. Dat maakte het Commissariaat voor de Media gisteren bekend.

Het is de eerste maal dat een dergelijke sanctie wordt toegepast. Een woordvoerder van Veronica noemde de straf vanochtend “wel bevredigend”, gezien de zeven weken uitzendverbod die het Commissariaat eerst wilde opleggen, en bevestigde dat zijn omroep er "in principe' niet tegen in beroep zal gaan. Twintig uur staat ongeveer gelijk aan een week zendtijd; hoe die uren over de maanden worden gespreid stelt de NOS in overleg met Veronica vast. Veronica wil bij voorkeur enkele zondagavonden inleveren.

Volgens de NOS zullen de EO en de TROS de twintig uur op het tweede net vullen tegen de geldende uurvergoeding. De 15 miljoen boete van Veronica wordt onder de omroepen verdeeld.

Het Commissariaat geeft met de maatregel gehoor aan de bezwaren van de Raad van State tegen de zwaarte van de aanvankelijke straf voor Veronica: intrekking van de zendtijd gedurende dertien weken, waarvan zes weken voorwaardelijk. De Raad onderschreef begin deze maand wel het principe dat Veronica moet worden bestraft wegens de verboden deelneming in de commerciële zender. De andere publieke omroepen hebben daarvan nadeel ondervonden, doordat de komst van RTL leidde tot kostenstijgingen en een daling van de reclame-inkomsten.

Het verlies van zeven weken zendtijd stond volgens het Commissariaat gelijk aan de winst van tien miljoen die Veronica zou hebben gemaakt met de verkoop van de aandelen RTL/Véronique. Veronica-voorzitter J.P. van der Reijden bood in februari aan de straf af te kopen door 15 miljoen gulden in de omroeppot te storten. Even tevoren had het Europese Hof bevestigd dat de bepaling in de Nederlandse Mediawet, die omroepen verbiedt commerciële nevenactiviteiten te ontplooien, niet in strijd is met de EG-bepalingen over het vrije verkeer van diensten en kapitaal. Het Commissariaat heeft het aanbod van Van der Reijden nu aanvaard.

Veronica gaf RTL/Véronique in 1989 een bankgarantie van 2,5 miljoen gulden en steunde het televisiestation later met acht miljoen gulden via de onderneming Tornado BV. Veronica stelde daarnaast mankracht en kennis ter beschikking van RTL/Véronique. De aandelen in RTL/Véronique werden later met winst doorverkocht. Veronica probeert nu via een gerechtelijk onderzoek te achterhalen hoe die winst indertijd is verdeeld.

Inmiddels is de top van Veronica die verantwoordelijk was voor de transacties vrijwel geheel vervangen. Het bestuur trad in februari grotendeels af. Eerder moesten de toenmalige Veronica-leiding en beheerders van Tornado BV, R. Out, L. Harding en P. de Jager, al het veld ruimen. Veronica heeft steeds gesteld dat de omroep als geheel niet mocht boeten voor de "individuele acties' van de toenmalige leiding.