Unigro: 145 buurtwinkels moeten dicht

ROTTERDAM, 15 JULI. De levensmiddelengroothandel Unigro (Spar, Super, Cirkel) verwacht de komende vijf jaar zeker 145 van de circa 500 aangesloten buurtwinkels te sluiten.

Aan een verdere reorganisatie van de buurtwinkels valt niet te ontkomen, zei Unigro-topman E. Albada Jelgersma gisteren bij de presentatie van het jaarverslag. Hoewel de buurtwinkels volgens Unigro in het algemeen goed lopen, blijkt een aantal toch te klein om te kunnen overleven. Bij sommige winkels speelt bovendien mee dat er geen opvolger beschikbaar is. Sluiting van de winkels blijft echter voorbehouden aan de eigenaren zelf, zei Albada Jelgersma gisteren. Unigro zal volgens hem deze zaken zolang mogelijk blijven beleveren. Vorig jaar zijn er al 48 buurtsupermarkten gesloten.

Unigro verliest naar eigen zeggen met de voorgenomen sluitingen maar weinig van de omzet. “Indien alle 145 zaken nu zouden zijn gesloten, zou dat op jaarbasis 60 miljoen gulden omzet schelen”, aldus Albada Jelgersma. De omzet in Nederland bedroeg in het per eind januari afgesloten boekjaar 2,7 miljard gulden. In totaal behaalde Unigro, dat ook op de Belgische en Spaanse markt actief is, een omzet van 4,5 miljard gulden. De winst is uitgekomen op 33 miljoen gulden - een resultaat dat Albada Jelgersma ook het komend boekjaar denkt te kunnen halen.

Op de Spaanse markt beschikt Unigro op dit moment over drie supermarktketens, met in totaal zo'n 700 winkels. Uitbreiding is volgens de onderneming voorlopig niet aan de orde. De omzet in Spanje is vorig jaar weliswaar met bijna 33 procent gestegen tot 714 miljoen gulden, maar de marges zijn klein. Door de sterk opgelopen werkloosheid in Spanje zijn de omzetten onder druk komen te staan. In de eerste drie maanden van het lopende boekjaar bedroeg de omzetgroei volgens Unigro slechts drie procent.

In België behaalde Unigro vorig jaar een omzet van 988 miljoen gulden. Albada Jelgersma zei te verwachten dat de verkopen komend jaar drie procent hoger zullen uitkomen. De levensmiddelengroothandel is eind april begonnen met aanpassing van de vierhonderd zaken aan de Spar-formule.

Unigro is juridisch en financieel in een ingewikkelde constructie gevat. Albada Jelgersma, die alle aandelen bezit, is eigenaar van Unigro Beheer die op haar beurt Unigro NV onder haar hoede heeft. Bij Unigro Beheer is ook negentig procent van het onroerend goed ondergebracht. Deze constructie wordt in de loop van het boekjaar vereenvoudigd.

Volgens Albada Jelgersma hangt deze versimpeling niet samen met een spoedige beursgang van Unigro. Die stap zal volgens hem pas genomen worden als de onderneming betere rendementen behaalt. Een verdubbeling van de marge tot 1,5 procent is volgens hem minimaal noodzakelijk. Dat streven vormde ook de achtergrond van de beslissing van Unigro vorig jaar om een grootscheepse herstructureringsoperatie door te voeren. Unigro is sindsdien bezig met een stroomlijning van de distributie.