Tolerantie neemt af in Nederland

PAG. 2 MINDER TOLERANTIE, MEER VLUCHTELINGEN DEN HAAG, 15 JULI. De tolerantie ten opzichte van buitenlanders in Nederland neemt zienderogen af. Dit stellen mensen uit de wetenschap, politiek en kunst vandaag in deze krant naar aanleiding van de problemen die vorige week ontstonden met de opvang van asielzoekers.

Volgens de cijfers uit 1991 van het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt 47 procent van de bevolking dat er in Nederland “te veel” mensen met een andere nationaliteit wonen; 45 procent meent dat er “veel maar niet te veel” buitenlanders zijn; 9 procent dat er “niet veel” allochtonen binnen de landsgrenzen zijn.

“Er is wel wat veranderd”, stelt E. Haars, staatssecretaris van justitie in het eerste kabinet-Van Agt ('77-'81). “In mijn tijd moest ik me vaak teweerstellen tegen mensen die vonden dat we méér buitenlanders op moesten nemen. Dat geluid verneem je haast nooit meer.”

“Mijn verschil met RARA is dat ik niet in geweld geloof”, zegt de schrijver M. Möring. “Maar de woede van RARA heb ik ook.”

Volgens de Rotterdamse hoogleraar staats- en bestuursrecht S. Couwenberg is Nederland vol. “Alleen in geval van nood kunnen er nog mensen bij. (...) Van economische vluchtelingen zeg ik: we nemen ze alleen als we ze kunnen gebruiken. Anders niet.”