Shell wil belang in Himont plastics

ROME, 15 JULI. Oliemaatschappij Shell heeft de onderhandelingen hervat met het in moeilijkheden verkerende Italiaanse chemisch concern Montedison over een joint venture of een mogelijk verdergaand belang van Shell in Himont, een wereldwijde marktleider op het gebied van polypropileen

Het Amerikaanse plastic-bedrijf Himont is nu nog een Montedison-dochter. Er wordt al een paar jaar gesproken over een vorm van samenwerking tussen Montedison en Shell, maar deze gesprekken zijn in gevaar gekomen door de enorme financiele problemen waarin Montedison en de Ferruzzi-groep, die Montedison controleert, zijn gekomen. Een consortium van banken heeft de controle over Ferruzzi overgenomen, in een poging te voorkomen dat dit familiebedrijf, de tweede particuliere onderneming van Italie, bezwijkt onder zijn schulden. De afgelopen dagen hebben twee vertegenwoordigers van de nieuwe top bij Ferruzzi, president Guido Rossi en managing director Enrico Bondi, gesprekken met Shell gehad. Zij willen de gesprekken volgens waarnemers snel afronden, omdat Ferruzzi en Montedison hard geld nodig hebben.

Toen er nog werd gesproken over een joint venture was de schatting dat een akkoord met Shell Montedison ongeveer twee biljoen lire, zo'n 2,6 miljard gulden, zou opleveren. Volgens het financiele dagblad Il Sole-24 Ore wordt nu ook gesproken over een andere vorm van samenwerking, met als werkhypothese een nieuwe onderneming die in haar beleid een hoge mate van autonomie zou hebben tegenover de aandeelhouders. Het blad citeert financiele deskundigen die zeggen dat nu waarschijnlijk voor geen enkel chemisch bedrijf, met inbegrip van Shell, voldoende geld op tafel kan leggen om Himont helemaal over te kopen.

De onderhandelingen over Himont zijn een essentieel onderdeel van de pogingen om de Ferruzzi-groep voor instorting te behouden, ook al omdat Himont met het chemische bedrijf Ausimont, een andere Montedison- dochter, een van de weinige gezonde onderdelen van de groep is.

In de Italiaanse pers is erop gespeculeerd dat verkoop van belangen in Himont kan worden geblokkeerd door de justitie, die bezig is met een onderzoek naar de mislukte joint venture tussen Montedison en de staatsholding voor de chemie, Enichem. Montedison is daarna uitgekocht voor een verbazingwekkend hoog bedrag. Bronnen binnen de top van de staatsholding Eni, eigenaar van Enichem, hebben dit tegenover Italiaanse journalisten onwaarschijnlijk genoemd.