Regering Mexico wil Chinese vluchtelingen alleen terugsturen

MEXICO-STAD, 15 JULI. Mexico heeft besloten drie boten met ruim 650 Chinese vluchtelingen, die al een week ronddrijven voor de Mexicaanse kust, toe te laten op zijn grondgebied, maar alleen om de vluchtelingen onmiddellijk terug te sturen naar China. De Mexicaanse onderminister van buitenlandse zaken, Andres Rozental, spreekt van een “humanitair gebaar”, dat gemaakt wordt omdat sommige opvarenden door de slechte hygiënische omstandigheden in levensgevaar zouden verkeren. De scheepsbemanning zal worden opgepakt en berecht voor het smokkelen van immigranten.

Mexico is nog steeds van mening dat de vluchtelingen eigenlijk het probleem zijn van de Verenigde Staten, waarnaar ze op weg waren. De VS hadden echter net vorige maand aangekondigd strenger op te gaan treden tegen Chinese immigranten, die veelal na hun asielaanvraag in de illegaliteit verdwijnen. Ze weigerden de vluchtelingen toegang met het argument dat de boten zich nog in de internationale wateren bevonden. Om dezelfde reden wilde Mexico de boten niet hebben.

De VS hebben Mexico een week lang proberen over te halen de Chinezen toe te laten en hun asielaanvragen te behandelen, in ruil voor vergoeding van de kosten van repatriëring door de VS. Op dit voorstel is Mexico niet ingegaan. Alle Chinezen zullen worden teruggestuurd en Mexico zal hiervoor geen geld aannemen van de VS, zei Rozental. Hij ontkende dat Mexico gezwicht was voor druk van de VS.

Volgens de Amerikaanse kustwacht, die de boten onderschept en genspecteerd heeft, waren de Chinezen al drie maanden onderweg. Ze zouden zich in leven hebben gehouden met ongare rijst en vervuild water. De spanning aan boord is deze week hoog opgelopen toen de onzekerheid voortduurde. Eén van de vluchtelingen, een 19-jarige vrouw die zondag van boord is gehaald om medische behandeling te ondergaan in Californië, heeft verklaard bang te zijn voor zware straffen bij gedwongen terugkeer naar China. Zij heeft inmiddels asiel aangevraagd. Volgens Mexico lopen de vluchtelingen in China geen gevaar. China's minister van buitenlandse zaken heeft vandaag meegedeeld dat Mexico contact heeft gezocht om de snelle repatriëring van de Chinezen. te regelen. De vluchtelingen zouden per vliegtuig rechtstreeks van Mexico naar China gebracht worden. (Reuter, AP)