Ommezwaai Israel in vredesoverleg

TEL AVIV, 15 JULI. De Israelische minister van buitenlandse zaken, Shimon Peres, is voor koppeling van de besprekingen over Palestijns zelfbestuur aan het opzetten van een Jordaans-Palestijnse confederatie. Volgens de krant Ha'arets van vandaag heeft hij dit gesuggereerd tijdens de recente besprekingen die het vredesteam van het State Department in Jeruzalem heeft gevoerd. Deze ommezwaai in de Israelische houding is een duidelijke afwijking van de Madrid-formule, waarin nadrukkelijk géén rechtstreeks verband werd gelegd tussen de tussenoplossing en de eindoplossing van het Palestijnse vraagstuk. Ook premier Rabin heeft zich de afgelopen tijd verscheidene keren in het openbaar uitgelaten over de ontoereikendheid van de Madrid-formule.

Onderminister van buitenlandse zaken Jossi Beilin heeft tegenover Ha'arets verklaard dat naar zijn oordeel deze principiële verandering in de Israelische vredesdiplomatie het voor de Palestijnen aanzienlijk gemakkelijker zal maken in te stemmen met het opzetten van de Palestijnse bestuursautonomie. De Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg heeft vooruitgang opgehouden omdat van Israel opheldering werd verlangd over de eindoplossing en de kwestie-Jeruzalem. Volgens Beilin zijn er goede kansen dat Israel, Jordanië en de Palestijnen tot overeenstemming komen over een Jordaans-Palestijnse confederatie, waarmee het oude Israelisch-Palestijnse conflict kan worden geregeld.

In 1985 sloten de Jordaanse koning Hussein en PLO-leider Yasser Arafat een confederatie-akkoord dat door de Palestijnse volksopstand, de intifadah, en andere ontwikkelingen in de ijskast is komen te staan. In de Jordaanse hoofdstad Amman worden sedert enkele dagen intensieve besprekingen gevoerd tussen de Jordaanse regering en de PLO om dit concept nieuw leven in te blazen. De in Israel regerende Arbeidspartij heeft sedert 1967 het idee van een Jordaans-Palestijnse confederatie gesteund als een middel om territoriale concessies aan de Palestijnen te kunnen doen die niet tot een totaal onafhankelijke Palestijnse staat kunnen leiden. Met herinneringen aan de manier waarop koning Husseins troepen vóór 1967 uitingen van Palestijnse onafhankelijkheid onderdrukte, zijn er echter in Palestijnse kring nog invloedrijke persoonlijkheden die niets van een confederatie met Jordanië willen weten.