"Natuurgenezers' in opspraak gebracht

TILBURG, 15 JULI. De 35-jarige Tilburgse "natuurgenezer' die maandag in hechtenis werd genomen omdat hij een kind medische hulp zou hebben onthouden waardoor het stierf, heeft volgens de inspectie voor de volksgezondheid in Noord-Brabant meer mensen in gezondheidsproblemen gebracht.

Er zijn bij de inspectie niet alleen uit Brabant, maar ook uit Utrecht en Zuid-Holland klachten binnengekomen. Het gaat daarbij om mensen die bijna stierven of die zwaar lichamelijk letsel opliepen door het handelen van de man, die zich een "iatrosophische natuurgenezer' noemt en samen met anderen in het dorp Kruisland in West-Brabant een oude pastorie als behandelcentrum heeft ingericht. Ook in Tilburg heeft hij een "kliniek'.

De "natuurgenezers' van deze richting wijzen inmenging van de reguliere geneeskunde af. Voordat de "behandeling' begon moesten de klanten beloven dat ze de contacten met hun huisarts zouden opzeggen.

Volgens de inspectie gaat het om een sekte. Er bestaat een “grote emotionele band” tussen de patiënten en de natuurgenezer, daarom is het tot nog toe niet tot gerechtelijke stappen gekomen. Bovendien, zegt de inspectie, gaat het in veel gevallen om doodzieke mensen, wie het de energie ontbreekt om een juridische strijd aan te gaan.

De natuurgenezer werd maandag - evenals de moeder van het tweeëneenhalfjarig kind - in hechtenis genomen op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en zware mishandeling. Het kind, een meisje, stierf op 24 mei. Waarschijnlijk zal er op het lichaam sectie worden verricht om inzicht te krijgen in de doodsoorzaak. De natuurgenezer wordt ervan verdacht de moeder geweigerd te hebben het meisje naar een ziekenhuis te sturen. De moeder zou hebben gezegd: “Het kind is klaar om te sterven. Dat is nodig want haar dood zal er voor zorgen dat wij leven.” De natuurgenezer zelf zou de vader van het meisje, toen die om sectie verzocht, hebben bedreigd met de dood: “Dan laat ik je koud maken.” De vader en de moeder hadden geen contact meer met elkaar sinds de moeder zich tot de sekte was gaan rekenen. De vader heeft de zaak aanhangig gemaakt.

Veel patiënten zouden hun laatste cent naar de natuurgenezer hebben gebracht. Hij vroeg voor een consult 120 gulden. De moeder van het meisje zou voor de acht weken dat haar kind in de kliniek lag 12.000 gulden hebben betaald. Ze leende bij familie en vrienden geld om de behandeling te kunnen betalen. Volgens de inspectie van de volksgezondheid in Noord-Brabant is geld het belangrijkste motief geweest van de natuurgenezer. Veel van dat geld zou zijn gegaan naar de leider van de sekte, een Hagenaar, die zich volgens de inspectie in weelde baadde.