Moskou in actie tegen buitenlandse kerken

MOSKOU, 15 JULI. Het Russische parlement heeft gisteren een wetswijziging goedgekeurd om de activiteiten van buitenlandse religieuze groeperingen in Rusland te beperken. Om de maatregel was gevraagd door de russisch-orthodoxe kerk, die zich al herhaaldelijk heeft beklaagd over de pogingen van Westerse kerken en sekten na de val van het communisme in Oost-Europa zieltjes te winnen.

Buitenlandse religieuze organisaties moeten voortaan een accreditatie aanvragen bij de regering of zich aansluiten bij een bestaande Russsische geloofsgroep. Anders mogen zij geen missiewerk meer verrichten, diensten houden, adverteren, publiceren of zich inlaten met zakelijke transacties, zo lichtte priester Vjacheslav Polosin gisteren toe. Polosin is voorzitter van de parlementaire commissie voor de vrijheid van meningsuiting.

De voorzitter van de parlementaire commissie voor de rechten van de mens, Sergej Kovaljov, zei echter te hopen dat president Jeltsin zou weigeren de maatregel goed te keuren. Hij sprak van een poging van de russisch-orthodoxe kerk om “opnieuw een plaats voor zichzelf op te eisen in de leiding van het land”.

In de landen van Oost-Europa is doorgaans één godsdienst overheersend, letterlijk soms, maar sinds 1989 is er een toenemende activiteit van Westerse organisaties waarneembaar. Paus Johannes Paulus II heeft de "herevangelisatie' van Oost-Europa tot prioriteit verheven. Het Leger des Heils heeft enkele honderden heilssoldaten in Russische steden ingezet. Enkele tientallen Hare Krishna's trekken dagelijks zingend door het centrum van Moskou. En verscheidene vooral Amerikaanse evangelisten verkondigen hun boodschap in theaters en bioscopen. De daarbij gebruikte rituelen maken op sommige bezoekers een eigentijdser indruk dan die van de eeuwenoude russisch-orthodoxe kerk.