Loonzakje vuilnismannen lichter

DEN HAAG, 15 JULI. De ambtenarenbonden zullen volgende maand een rechtszaak aanspannen tegen de gemeente Amsterdam over de looninhouding van de vuilnismannen die hebben deelgenomen aan de stiptheidsacties.

Wethouder Jonker (personeelszaken) verklaarde zich gisteren tijdens een commissievergadering akkoord met de wens van de bonden de rechtszaak voor slechts enkele proefpersonen te beginnen. De uitspraak van de rechter zal gelden voor alle medewerkers van wie loon is ingehouden.

Het college van B en W besloot tien procent in te houden omdat de stiptheidsactie werd beschouwd als een gedeeltelijke staking. De bonden menen dat de vuilnismannen met de actie slechts de regels naleefden. Zij lieten het vuilnis staan dat niet in dichtgebonden plastic zakken langs de straat werd gezet. De looninhouding geldt alleen voor de vuilophalers in het stadscentrum en zal in augustus op de loonstrookjes te zien zijn.

Volgens de ambtenarenbond AbvaKabo duurt het nog ruim een week voordat het vuil langs de straten in Amsterdam is opgeruimd. Een gedeelte van de vuilnishopen in het centrum is verbrand. Met het voorlopige einde van de acties zal het afval “stap voor stap” worden opgeruimd, aldus een woordvoerder namens de bonden. De vuilophalers weigeren overwerk te doen.

De raadsfractie van de VVD heeft het Amsterdamse college verzocht het vuil binnen een week van de straat te laten halen door particuliere bedrijven. Hierover wordt binnenkort een besluit genomen. In september, wanneer de ambtenarenacties zullen worden voortgezet indien een beter CAO-bod van de werkgevers uitblijft, wordt het ophalen van huisvuil door particuliere bedrijven weer "besmet' verklaard.

De stiptheidsacties bij de meeste reinigingsdiensten zijn deze week beëindigd. Alleen in Rotterdam, waar sinds mei negen weken actie is gevoerd voor een loonsverhoging van 2,5 procent, loopt de actie pas zondagavond af. Na de schoonmaakoperatie die de vuilophalers enkele weken geleden hielden zijn in Rotterdam opnieuw hopen huisvuil ontstaan.