Karig resultaat Shell Pensioenfonds

Het Shell Pensioenfonds heeft vorig jaar een beleggingsresultaat geboekt van 3,8 procent.

Dit is een laag resultaat vergeleken met de 12,9 procent behaald in 1991. Deze matige uitkomst is een gevolg van het beleid om voor circa de helft in aandelen te beleggen, zo deelt het fonds mede. “Op lange termijn zal dit de beste rendementen kunnen opleveren”. Het pensioenfonds voelt zich gesterkt in deze strategie daar de tot nu toe over de eerste helft van 1993 geboekte resultaten gunstig zijn, zo staat in het jaarverslag.

Het fonds keerde vorig jaar bijna 700 miljoen gulden aan pensioenen uit. In 1991 was dit 675 miljoen gulden. De pensioenverplichtingen namen met 730 miljoen toe tot bijna 13,5 miljard gulden. Het belegd vermogen op basis van actuele waarde was met 13,7 miljard gulden fractioneel hoger dan een jaar eerder.

Het pensioenfonds telde eind 1992 15650 leden in actieve dienst en keert pensioenen uit aan 16800 gepensioneerden en nabestaanden. Het fonds heeft tevens 5460 leden met een premievrij pensioen (de zogenoemde “slapers”).