"Een excursie voor een select gezelschap leek een goed idee'; Bouwbedrijf over reis van wethouder

ROTTERDAM, 15 JULI. In de bouwput die Almere is (vijf- à zeshonderd nieuwe inwoners per maand) liggen grote belangen voor aannemers. Nauwe relaties met het stadsbestuur zijn onontbeerlijk, maar de marges zijn krap: wethouder A. Tierie moest maandag aftreden omdat hij B & W en de raad "onjuist en onvolledig' had voorgelicht over buitenlandse reizen die hij op kosten van bouwbedrijven had gemaakt. Behalve Tierie, die verantwoordelijk is voor het grondbedrijf, zijn ook de wethouders van ruimtelijke ordening, W. Trieller, en van volkshuisvesting, D. Bos, in opspraak geraakt door buitenlandse reizen, betaald door aannemers.

Vanavond vergadert de gemeenteraad van Almere over het reisgedrag van de wethouders. Vooral de positie van wethouder Trieller is volgens enkele gemeenteraadsleden wankel. Hij is in 1992 op uitnodiging van coöperatief bouwbedrijf Moes uit Zwolle naar de opening van de Wereldtentoonstelling in Sevilla gegaan. Een beetje een ongelukkig moment, want een maand tevoren was in het college van B & W nog eens nadrukkelijk bevestigd dat reisjes betaald door bedrijven taboe zijn.

Directeur ing. A. de Vries, bij Moes verantwoordelijk voor de woningbouw, is geschrokken van de commotie die in Almere is ontstaan. “Ik ken de wethouders als integere, open mensen.”

Waarom heeft u wethouder Trieller uitgenodigd met uw bedrijf naar Sevilla te gaan?

“Wij bestonden in 1992 zestig jaar en dat wilden we vieren met onze relaties. Een excursie met een select gezelschap leek ons een goed idee. Dat bevordert het saamhorigheidsgevoel. In dit circuit moet je je werk halen uit een kennissenkring. Als je een briefje stuurt naar de gemeente en zegt: "Ik wil dat project', krijg je een briefje terug met de vraag "wie bent u?'. Zonder relaties krijg je je werk niet binnen.”

Een "select' gezelschap?

“Onze belangrijkste relaties.”

En dat is Almere ook?

“Almere is een zeer belangrijke klant. Niet alleen de gemeente, ook woningbouwverenigingen en andere instellingen. In de stad worden 2.800 woningen per jaar gebouwd. Wij nemen daarvan zo'n drie- à vierhonderd voor onze rekening.”

Voor de bestuurders van Almere gelden sinds 18 juli 1980 de volgende criteria voor het maken van buitenlandse reizen: "Er moet sprake zijn van een dienstbelang; er moet voldoende financiële ruimte zijn op de begroting; er mag geen sprake zijn van een uitnodiging van een commerciële instelling.' Vindt u dat er sprake was van een dienstbelang in dit geval?

“Het was een feestelijke aangelegenheid, maar er was ook een belang voor de gemeenschap. Het is goed voor een wethouder zich te oriënteren op projecten in andere steden. We hebben daar stadsbeelden laten zien waarvan we denken dat we er in Almere ook wat mee kunnen, aantrekkelijke pleinen.

“Wij houden er zelf ook een erecode op na voor contacten met relaties. In het bijzonder in contacten met het openbaar bestuur moeten onze medewerkers zeer terughoudend zijn. Vooral waar het gaat om maaltijden en ontspannende bezigheden, en daar kunt u Sevilla ook onder verstaan. Daarbij gaan wij ervan uit dat een wethouder rugdekking heeft van de gemeenteraad.”

En het was niet uw bedoeling deze mensen om te kopen?

“Helemaal niet. Wij doen zaken op een zakelijke basis.”

Waarom heeft u de rekening dan niet naar de gemeente gestuurd?

“Als de gemeenteraad had beslist over die reis, was de wethouder misschien helemaal niet meegegaan.”

Zijn bij uw weten de andere deelnemers aan die reis achteraf ook gekapitteld over hun deelname?

“Nee.”