Duitse ABN Amro verbetert resultaat

Vooral als gevolg van een stijging van de rentebaten is het bedrijfsresultaat van ABN Amro Bank (Deutschland) in de eerste helft van het jaar verbeterd.

Het bedroeg dit jaar 6 miljoen mark tegen 4,8 miljoen mark vorig jaar in die periode.

Voor de tweede helft van het jaar rekent de bank op een voortzetting van de positieve gang van zaken.

De Duitse ABN Amro is 1 januari 1992 ontstaan uit de fusie tussen de ABN Bank (Deutschland) en de Amro Handelsbank. Vorig jaar daalde het balanstotaal met bijna 600 miljoen mark tot 4,9 miljard mark. Het zakenvolume (omzet) verminderde in 1992 met 353 miljoen mark of vijf procent tot 6,6 miljard mark doordat minder doorlopend krediet werd verleend.

ABN Amro (Deutschland) heeft vestigingen in twaalf steden en telt 600 werknemers. ABN Amro zorgt naar eigen zeggen wat de bankzaken betreft voor 40 procent van de afwikkeling van de handel tussen Nederland en Duitsland. Voor de bank was daar verleden jaar 47 miljard mark mee gemoeid. In totaal omvat het Duits-Nederlandse betalingsverkeer uit hoofde van handelstransacties vorig jaar 117 miljard mark.