Claes: rol voor milieu en sociaal beleid bij handel

STRAATSBURG, 15 JULI. De Belgische minister van buitenlandse zaken, Willy Claes, vindt dat in handelsovereenkomsten die de EG in de toekomst zal sluiten, clausules moeten worden opgenomen op het gebied van milieubeleid en sociaal beleid.

Via dergelijke bepalingen moet worden voorkomen dat de gemeenschap te maken krijgt met oneerlijke concurrentie uit landen die zich niet houden aan bepaalde minimumnormen aangaande bescherming van het milieu en sociale bescherming van de werknemers.

Minister Claes zei dit in Straatsburg bij de presentatie van het Belgische voorzitterschap in het Europese Parlement. Milieu en sociaal beleid worden in toenemende een onderwerp in de gesprekken over internationaal handelsbeleid - vooral door de toegenomen uitvoer van produkten uit Midden- en Oost-Europa. Claes juicht die ontwikkeling toe. Maar hij zei er gisteren ook bij dat de discussie over dit onderwerp de huidige onderhandelingen in Genève om eind van dit jaar te komen tot een wereldwijd GATT-akkoord over liberalisering van de handel, niet mag belasten. Praten over het respecteren van minimum milieu- en sociale normen is een zaak voor bilaterale onderhandelingen tussen de EG en zijn handelspartners, die los staan van de GATT-onderhandelingen.