Bezuinigingen WVC: beroering alom

AMSTERDAM, 15 JULI. In de instellingen die door bezuinigingen van WVC worden getroffen is grote beroering ontstaan.

Volgens professor dr. P. Borst, wetenschappelijk directeur van het Amsterdamse kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek, is de korting op zijn instelling volkomen onterecht. “De subsidies zijn getoetst op frauduleus gebruik en doelmatigheid. Maar de commissies die we hier op het instituut hebben ontvangen gaven ons een tien met een griffel.”

Het ministerie maakte gisteren de eerste bezuinigingsronde van in totaal 250 miljoen gulden bekend. Meer dan tweeduizend instellingen en gemeenten moeten inleveren.

Het departement heeft alle betrokkenen een brief met de precieze getallen gestuurd. Minister d'Ancona en staatssecretaris Simons willen het uitvoerend werk in de volksgezondheid zoveel mogelijk ontzien, maar in die sector wel bijna 23 miljoen bezuinigen op projecten en experimenten. Voor onderzoek komt bijna 14 miljoen minder beschikbaar. Ook op het welzijnswerk wordt gekort.

Het kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek moet volgend jaar vijf procent en de jaren daarna telkens vijftien procent bezuinigen. Vanaf 1995 komt dit neer op ruim 2,5 miljoen gulden per jaar.

Zonder dat geld zullen lopende onderzoeken naar bijvoorbeeld beenmergtransplantaties en "natuurlijke afweer' volgens Borst in het slop raken. Hij zegt dat zijn instituut het al jaren zuinigjes aandoet, omdat de subsidie achterblijft bij de stijgende kosten. Vorig jaar nog heeft de Tweede Kamer een korting van acht procent op het kankerinstituut ongedaan gemaakt. De Kamer oordeelde dat de behoefte aan -zorg en kankeronderzoek steeds groter wordt. Ook speelde mee dat de deskundigheid van het instituut internationaal waardering ondervindt. Borst: “We gaan er van uit dat we deze disproportionele kortingen ook nu kunnen voorkomen door de Tweede Kamer met inhoudelijke argumenten te overtuigen.”

Ook voor de speciale bejaardenopvang, zoals kloosterbejaardenoorden, vegetarische bejaardenhuizen of een huis voor oude zeemanslieden, is een bezuiniging van 1,6 procent volgend jaar tot 5,6 procent in 1998 voorgesteld.

J.H.A. Gijsbers, directeur van het kloosterbejaardenoord Insula Dei in Arnhem en vice-voorzitter van de Vereniging van Directies Bejaardenoorden, kreeg de brief pas vanmorgen. “Onbegrijpelijk”, is zijn reactie. “Dit kan werkelijk niet. Ik zie geen enkele mogelijkheid hieraan te voldoen. Zonder geld kun je niet verzorgen.”

Het kloosterbejaardenoord Insula Dei heeft een budget van bijna drieëneenhalf miljoen gulden. Als de bezuiniging doorgaat, gaat daar in 1998 honderdvijftigduizend gulden vanaf. “Dat zijn drie personeelsleden”, vult Gijsbers meteen in. “Maar daar pieker ik niet over.” Gijsbers zegt dat de bezuiniging uiteindelijk ten koste van de maaltijden van de bewoners zal gaan. “Al kan ik moeilijk zeggen "sorry, u krijgt vanaf vandaag geen vlees meer'.”