Belgisch parlement stemt voor federatie

BRUSSEL, 15 JULI. België is sinds gisteren officieel een federale staat. Kamer en Senaat stemden in met een grondwetswijziging die Vlamingen, Walen, Duitstaligen en Brusselaars een eigen, direct gekozen parlement geeft en hun bevoegdheden uitbreidt. Het is de ingrijpendste grondwetswijziging in de Belgische geschiedenis. In de Kamer behaalde de rooms-rode coalitie van premier Dehaene gisteren een tweederde meerderheid met slechts één stem verschil: die van de Brusselse toneelregisseur Jan Decorte, Kamerlid voor ROSSEM, een protestpartij rondom de ex-beursgoeroe Jean-Pierre van Rossem.

Bij deze vierde staatshervorming en zesde grondwetswijziging sinds 1835 is België opgedeeld in drie vooral cultureel bevoegde gemeenschappen (de Vlaamse, Duitse en Franse) en drie economisch bevoegde gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Het dubbelmandaat voor parlementariërs wordt afgeschaft: niet langer mogen politici dus tegelijk lid zijn van de Vlaamse of Waalse Raad en van het nationale parlement. De Kamer blijft bevoegd om nationale regeringen en ministers af te zetten, maar wordt in ledental teruggebracht tot 150. Het aantal federale ministers is voortaan beperkt tot 15. De deelstaten krijgen onder meer een ruime bevoegdheid om zelf buitenlands beleid te voeren.