Zes F-16's uitgerust voor missie in Bosnië

DEN HAAG, 14 JULI. Zes Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen worden uitgerust met lasergestuurde bommen om enclaves in Bosnië te verdedigen. Vanaf de vliegbasis Twenthe is luchtmachtpersoneel vertrokken naar Villa Franca in Italië om voorbereidingen te treffen voor een nieuwe Nederlandse missie.

Vanaf Villa Franca opereren achttien Nederlandse F-16's die met gevechtsvliegtuigen uit Frankrijk, Turkije en de Verenigde Staten toezien op het vliegverbod boven Bosnië. De NAVO heeft plannen ontwikkeld om enclaves in Bosnië vanuit de lucht te beschermen. De Verenigde Naties hebben echter nog geen toestemming gegeven de gevechtsvliegtuigen in te zetten. Onduidelijk is nog welke maatregelen de VN denken te nemen om de veiligheid van grondtroepen van UNPROFOR in Bosnië te garanderen als luchtacties worden opgevoerd. Vliegers van de luchtmacht hebben in het verleden geoefend met de Amerikaanse apparatuur die nodig is voor precisie-bombardementen. Nederland beschikt zelf niet over deze systemen.

Een kleine Nederlandse militaire missie die uitzending van nog eens 400 militairen naar Bosnië moest voorbereiden, is uiteindelijk niet vertrokken. Nederland heeft nog geen officieel verzoek gekregen van de Verenigde Naties om extra troepen te leveren. Tot misnoegen van de Tweede Kamer is Nederland niet in staat gevechtseenheden te sturen, omdat dienstplichtigen alleen op basis van vrijwilligheid buiten het NAVO-gebied kunnen worden ingezet.

Nederland heeft aangeboden logistieke eenheden naar Bosnië te sturen. De Verenigde Naties willen over 7.500 militairen kunnen beschikken om zes enclaves te beschermen en "veilige zones' in te richten. Ook moeten zij de humanitaire hulpverlening vergemakkelijken. Behalve Nederland hebben ook de Fransen extra troepen aangeboden.

Minister Ter Beek (defensie) denkt eind van het jaar ook een eenheid van de nieuwe Luchtmobiele Brigade beschikbaar te hebben voor inzet in Bosnië. De beroepskrachten van deze nieuwe brigade worden op dit moment getraind in de verplaatsing met pantservoertuigen.