WVC komt met eerste ronde bezuinigingen op subsidies

DEN HAAG, 14 JULI. Het ministerie van WVC gaat volgend jaar ten minste 250 miljoen gulden bezuinigen op subsidies. Vanmorgen zijn instellingen en gemeenten die door de bezuinigingen zullen worden getroffen op de hoogte gesteld.

Deze bezuinigingen vormen een deel van het pakket dat op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Het ministerie van WVC stuurt elk jaar vooraankondigingen van bezuinigingen op de begroting, zodat de betrokken instellingen en gemeenten tijdig maatregelen kunnen treffen. De bezuiniging van 250 miljoen is een gevolg van het totaal van 8 miljard in 1994 waartoe het kabinet eerder heeft besloten.

Op het gebied van de volksgezondheid is besloten voor projecten en experimenten volgend jaar 22,7 miljoen minder uit te geven. Vooronderzoekstaken zal in datzelfde jaar 13,7 miljoen minder beschikbaarzijn. De adviesorganen op het gebied van volksgezondheidleveren gezamenlijk 11 miljoen in. Ook op de grote landelijke organisaties in de gezondheidszorg zal worden bezuinigd. Het uitvoerend werk wordt zoveel mogelijk ontzien.

In het welzijnswerk zullen de meeste subsidies met 1,6 procent worden gekort. Daarnaast zullen de schippersinternaten door reorganisaties en samenwerking negentien miljoen en de jongerenorganisaties van FNV en CNV twee miljoen moeten inleveren. Subsidies voor projecten en experimenten op het gebied van de sociale vernieuwing worden bij de bezuinigingen ontzien, evenals experimenten op welzijnsgebied. Ook de opvang van asielzoekers blijft buiten de bezuiniging van 250 miljoen. In de ouderenzorg zal meer plaats moeten komen voor thuiszorg.