Vee loopt meer risico op ziekten

DEN HAAG, 14 JULI. De Nederlandse veestapel loopt een groter gevaar voor ziekten nu de binnengrenzen in de EG zijn vervallen. Het tegenhouden van dierziekten aan de nationale grens is niet langer mogelijk.

Dat concludeert een projectgroep van het ministerie van landbouw, die gisteren haar bevindingen aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens het rapport blijft Nederland achter (bij Denemarken bijvoorbeeld) in de diergezondheidszorg. Het beleid is te sterk veterinair-technisch georiënteerd en houdt te weinig rekening met preventie. Het gaat teveel om directe ziektebestrijding. Dit brengt volgens de projectgroep extra gebruik van medicijnen met zich mee. Daardoor verliest de industrie aan imago en krijgt zij moeilijkheden op de afzetmarkt. Nederland mist een "integrale visie' op duurzame veehouderij. De onderlinge samenhang tussen diergezondheids-, milieu- en structuurvraagtsukken wordt onvoldoende onderkend.

De opstellers van het rapport willen dat de individuele ondernemer zich meer bewust gaat worden van de nieuwe risico's. Als hij zijn bedrijf zo heeft ingericht dat ziekten beter worden voorkomen, dan zou hem een certificaat kunnen worden uitgereikt, waardoor een boer die het minder nauw neemt buiten spel wordt gezet.