Uitkeringsfraude in Groningen blijkt lager

GRONINGEN, 14 JULI. Niet 32, maar zeventien procent van de onderzochte gevallen op woonsituatie-fraude in de gemeente Groningen heeft ook daadwerkelijk gefraudeerd. Dit stelde wethouder K.W. Swaak (sociale zaken) van de gemeente Groningen vanmorgen op een persconferentie.

Eind vorig jaar werd, op basis van een steekproef onder 78 cliënten van de sociale dienst, openbaar gemaakt dat er in 32 procent van deze gevallen sprake was van “een grote twijfel over de rechtmatigheid”. In afwachting van nader onderzoek werden de uitkeringen geblokkeerd of stopgezet. Het ging hier om woonsituatiefraude, waarbij de uitkeringsgerechtigden bijvoorbeeld niet wonen op het opgegeven adres of samenwonen met iemand die een salaris ontvangt.

Van een aantal onderzochte gevallen is nu gebleken dat de cliënt is verhuisd, zonder zijn adres te hebben doorgegeven, en een aantal van hen is met succes in beroep gegaan tegen het blokkeren van de uitkering. De definitieve uitkomsten naar de omvang van de uitkeringsfraude worden in september verwacht. Er zijn nu 75 van de 78 cliënten "nagetrokken'. Het percentage fraudeurs kan nog oplopen tot 21 procent, aldus Swaak. Overigens heeft slechts een deel daarvan onterecht een uitkering genoten; de overigen kregen een te hoge uitkering. In hoeveel gevallen aangifte is gedaan bij justitie wegens fraude was vanmorgen nog niet bekend.

Swaak zei de uitkomsten met gemengde gevoelens te hebben vernomen. Hij zei verheugd te zijn dat het werkelijke percentage lager ligt dan men vorig jaar dacht, maar noemde 17 procent nog “onaanvaardbaar hoog”.

Het gecorrigeerde cijfer werd bekendgemaakt aan de raadscommissie sociale zaken, die om een tussenstand had gevraagd. Op de vraag of het voorbarig is geweest, vorig jaar een percentage van 32 naar buiten te brengen, antwoordde de wethouder: “Je doet het nooit goed. Als je het niet naar buiten brengt ben je een slechte wethouder, doe je het wel, dan wordt je verweten dat je een onvolledig onderzoek openbaar maakt.”

De dienst Sociale Zaken geeft toe dat het beter was geweest in december geen percentages te noemen, “als je het netjes had willen spelen”. Uitkeringen worden altijd geblokkeerd als een cliënt niet kan worden getraceerd, aldus J. van der Meché van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Dat wil niet zeggen dat er gefraudeerd wordt.” Bij de dienst wordt momenteel gewerkt aan een uitvoeringsplan fraudebestrijding. Daarin wordt aangegeven hoe de controle op uitkeringen kan worden verscherpt.