"Maastricht springt creatief met regels om'

MAASTRICHT, 14 JULI. Bij de gemeente Maastricht worden de regels over bijzondere beloningen en kostenvergoedingen van ambtenaren in een zeer groot aantal gevallen onjuist toegepast. Hetzelfde kan worden gezegd van de regels voor het vervullen van nevenfuncties.

Die aanwijzingen zegt drs. C.P. van Dijk, oud-minister van binnenlandse zaken en oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie voor de RSV-affaire, te hebben gekregen na een maand lang het ambtelijk apparaat te hebben onderzocht. Van Dijk heeft geen aanwijzingen gevonden voor corruptie of fraude. “Dan waren die beslist in mijn rapport terug te vinden”, zei hij vanmorgen in een toelichting op het rapport.

Het onderzoek werd ingesteld nadat er in de Limburgse pers en in de wandelgangen geruchten circuleerden over onrechtmatigheden binnen het ambtenarenkorps van de gemeente Maastricht. Van Dijk spreekt in zijn rapport van een "creatief en inventief beleid' bij sommige gemeentelijke diensten bij het toepassen van de regels ten aanzien van onkostenvergoedingen en beloningen. Bijzondere aandacht verdient het volgens Van Dijk om in een door hem geadviseerd vervolgonderzoek het verschijnsel van beloningen van ambtenaren in natura te bekijken. “Het gaat hier, volgens de nu beschikbare gegevens, niet om kleine attenties maar om goederen en diensten die opliepen tot een waarde van achtduizend gulden netto per persoon”, aldus Van Dijk in zijn rapport. In de toelichting zei Van Dijk dit verschijnsel “wat ongebruikelijk” te vinden. “Ik ben het zelf nog nooit tegengekomen.”

Voorbeelden van beloningen in natura wilde hij niet geven. Hij wilde in het algemeen aan zijn bevindingen geen waardeoordeel geven. “Maar wat ik aantrof is zwaar genoeg om een nader onderzoek te rechtvaardigen.” “Overigens”, aldus Van Dijk, “geven de bevindingen mij geen aanleiding om over alle zaken in de gemeente negatief te oordelen. Ik trof een groot aantal dingen aan die uitstekend verlopen, maar ik heb die buiten het onderzoek gelaten.”

In zijn onderzoek zijn niet betrokken de vermeende snoepreisjes van twee inmiddels afgetreden Maastrichtse wethouders. Die zijn onderwerp van een justitieel onderzoek. B & W van Maastricht willen over Van Dijks onderzoek niet meer zeggen dan ze in een gezamenlijke verklaring met de ambtenarenvakbonden doen. Daarin zeggen zij de aanbeveling voor een nader onderzoek te zullen volgen en daaraan “loyaal” medewerking te zullen geven. Van Dijk blijft het onderzoek "op afstand' begeleiden.