Kunstraad steunt kritiek keuze WVC-architect niet

DEN HAAG, 14 JULI. De Raad voor de Kunst geeft geen openlijke steun aan de protesten van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) tegen het inschakelen van een buitenlander bij de nieuwe huisvesting van het ministerie van WVC. De BNA had de Raad daar om verzocht nadat Michael Graves “zonder competitie en zonder een publiek debat” voor de verbouwing van het Transitorium op de LaVi-kavel in de Haagse binnenstad was aangezocht.

In zijn brief van gisteren aan BNA-voorzitter Carel Weeber plaatst algemeen secretaris Atzo Nicola van de Raad voor de Kunst wel vraagtekens bij de veranderingen in de rol van de Rijksbouwmeester. Hij houdt zich “steeds minder bezig met bouwen en steeds meer met huisvesten,” constateert de Raad. “Dit hangt samen met de toename van publiek-private samenwerking. De keuze van architecten en stedebouwkundigen wordt daarmee afhankelijk van afspraken tussen de Rijksbouwmeester en de projectontwikkelaar.”

De Raad wil het incident betrekken in “zijn meer algemene aandacht voor de voorbeeldfunctie van de rijksoverheid”. In de nazomer komt de Raad erop terug, mogelijk met concrete voorstellen ter verandering. “Het is immers de taak van de Raad om de regering te adviseren over alle beleidsontwikkelingen die belangrijke consequenties kunnen hebben voor het culturele klimaat in Nederland.”