Kamer verwijt WVC te lage schatting niet

DEN HAAG, 14 JULI. Een meerderheid in de Tweede Kamer meent dat het ministerie van WVC geen blaam treft bij het verkeerd schatten van het aantal asielzoekers over 1993. Volgens PvdA en CDA gaat het om “een moeilijke materie”. Het Kamerlid Krajenbrink (CDA) zegt dat het schatten van het aantal asielzoekers “altijd een gok” is.

Vorig jaar september stuurde de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) het ministerie van WVC een brief waarin het waarschuwde dat de opvang van asielzoekers “ernstig in gevaar” zou komen. Volgens de COA was het aantal van 17.000 asielzoekers waarvan de begroting van WVC uitging, uit de lucht gegrepen. Ook zou de doorstroming van 30.000 asielzoekers met een verblijfsstatus naar woningen in gemeenten “niet meer dan een vrome wens” zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwde het ministerie in soortgelijke bewoordingen.

Krajenbrink wijst erop dat de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van WVC twijfel heeft geuit over de "realiteitswaarde' van het aantal van 17.000 asielzoekers. Voor dat aantal was echter wel “enige aanleiding”, omdat het aantal asielzoekers over 1992 was afgenomen in vergelijking tot 1991. In het begin van 1993 leek dat relatief lage aantal zich zelfs te stabiliseren. Volgens Krajenbrink is er “hoe dan ook geen aanleiding WVC nu harde verwijten te maken”. “Het grote probleem is de doorstroming naar woningen in gemeenten en daar zijn door WVC het afgelopen jaar afspraken over gemaakt.”

Het ministerie heeft in maart met de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) afgesproken dat zij in het reguliere woningbestand dit jaar 30.000 plaatsen vrijmaakt voor de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Momenteel wonen 9.000 verblijfsgerechtigden in woningen die speciaal voor asielzoekers zijn die in de laatste fase van hun procedure zitten, de ROA-woning. Volgens de VNG ligt 85 procent van de gemeenten op het schema voor die 30.000 plaatsen.

Ook het Kamerlid Van Traa (PvdA) noemt de verstopte doorstroming “het belangrijkste punt”. “Het schatten van het aantal asielzoekers is altijd problematisch. Als we 10.000 onbezette plaatsen hadden gehad, was het ook niet goed geweest.” Volgens Van Traa zal ook dit jaar weer kritisch naar de begrotingsprognoses van WVC worden gekeken, met in het achterhoofd de gebeurtenissen rond asielzoekers van deze zomer. Eerder dit jaar pleitte een werkgroep van de PvdA voor meer reserveplaatsen voor asielzoekers.