Italië dreigt met terugtrekking VN-contingent uit Mogadishu

ROME, 14 JULI. Italië wil zijn troepen uit de Somalische hoofdstad Mogadishu naar elders in het land verplaatsen als de militaire missie van de Verenigde Naties haar taktiek niet verandert en meer de nadruk gaat leggen op dialoog en onderhandelingen.

“Meningsverschillen over de uitvoering van de operaties in Mogadishu maken onze aanwezigheid in de stad moeilijk”, zei minister van buitenlandse zaken Beniamino Andreatta gisteravond na kabinetsberaad over de situatie in Somalië.

De Italiaanse regering heeft felle kritiek op het functioneren van de VN-troepenmacht, die volgens haar onnodig gewelddadig optreedt. Wat begonnen is als een vredesmissie om ervoor te zorgen dat voedselhulp de hongerende bevolking bereikt, is verworden tot “een stadsguerrilla in Mogadishu”, zei Andreatta.

Italië wil de discussie heropenen over de politieke doeleinden van de VN-missie in Somalië.

Andreatta heeft hierover gisteren contact gehad met Boutros Boutros-Ghali, de secretaris-generaal van de VN, en deze heeft laten weten dat daarvan geen sprake kan zijn. Andreatta heeft daarop gezegd dat Italië zijn soldaten wil weghalen uit de hoofdstad.

Van de 2400 Italiaanse soldaten die deelnemen in de VN-troepenmacht is ongeveer tweederde actief in de provincies in het noorden. Eenderde is gestationeerd in de hoofdstad. Hoewel Amerikaanse bevelhebbers van de VN-troepenmacht daar grote bedenkingen bij hadden, had Rome hier uitdrukkelijk om verzocht. Andreatta zei dat de manschappen uit de hoofdstad zich bij hun collega's in het noorden kunnen voegen.

In een korte verklaring heeft premier Carlo Azeglio Ciampi gezegd dat de Italiaanse kritiek niet betekent dat het land afstand neemt van de militaire VN-acties in het algemeen. Om dit te onderstrepen zei Andreatta dat Italië bereid is mee te doen aan de VN-operaties die de beschermde zones in Bosnië moeten verdedigen.

Het kabinet wordt in zijn kritiek gesteund door de publieke opinie. De aanval door Amerikaanse helikopters maandag in Mogadishu is door links en rechts veroordeeld. Achille Occhetto, leider van de ex-communistische Democratische Partij van Links, sprak van “een onverantwoordelijke en zinloze oorlogsdaad”. De protestpartij Lega Nord, de anti-mafiapartij La Rete en de Groenen gaan een stap verder en willen dat Italië zijn troepen terugtrekt uit Somalië, maar een meerderheid van de partijen is daar vooralsnog tegen.

De Osservatore Romano, de krant van het Vaticaan, schreef dat “het oorspronkelijke doel van de missie is verlaten of tijdelijk vergeten”. “Het antwoord van de Amerikaanse troepen wordt als overdreven beschouwd”, zei het blad verder, “Deze daad van vergelding was een echt bloedbad.”

Pag 4: Dodental bij VN-actie tegen Aideed hoger

Het ongebruikelijke en openlijke conflict tussen Italië enerzijds en de VN en de Verenigde Staten anderzijds wordt hier gezien als een botsing tussen twee culturen. Tegenover de harde lijn en het vastberaden optreden van Amerikanen staat het zoeken naar compromissen, het vrijwel nooit zaken absoluut nemen van Italianen.

In veel commentaren wordt als voorbeeld aangehaald dat generaal Bruno Loi, de Italiaanse bevelhebber in Somalië, heeft geweigerd in te gaan op een Amerikaanse voorstel voor een harde represaille vanuit de lucht nadat begin deze maand drie Italianen waren omgekomen bij een hinderlaag. Volgens Loi was dat zinloos.

De Italianen wordt verweten in Mogadishu hun eigen weg te gaan en te proberen te onderhandelen met de aanhangers van generaal Aideed, terwijl de rest van de VN-troepenmacht daar jacht op maakt. Tot zover onze correspondent. Het Internationale Rode Kruis heeft gisteren verklaard dat er bij de omstreden actie van de VN-troepen tegen het gebouw van de militie van de voortvluchtige Somalische krijgsheer Mohamed Farah Aideed 54 Somaliërs om het leven zijn gekomen en 174 gewond. Eerder hadden de VN verklaard dat het dodental dertien of hooguit vijftien had bedragen, terwijl een woordvoerder van Aideed had gesproken van 74 doden. Een woedende menigte doodde na afloop van de actie een viertal journalisten die poolshoogte kwamen nemen bij het gebouw van Aideeds militie.

VN-gezant Jonathan Howe, een voormalige Amerikaanse admiraal, bleef de aanval gisteren verdedigen. “Ik denk dat appeasement de verkeerde strategie is wanneer het terrorisme aanhoudt. Er zijn tijden wanneer je je schrap moet zetten en je kracht moet gebruiken”, aldus Howe. Volgens de VN was in het aangevallen gebouw een centrum gevestigd van waaruit de activiteiten van Aideed en zijn mannen werden gecoördineerd.

De toestand in Mogadishu bleef gisteren onrustig. Zeven VN-militairen raakten in de roerige zuidelijke helft van de stad gewond toen ze werden beschoten door Somalische sluipschutters. Voedseltransporten werden gestaakt.

Verscheidene buitenlandse hulporganisaties hebben uit zorg over de gebrekkige veiligheidstoestand in de Somalische hoofdstad besloten hun personeel gedeeltelijk te evacueren. Tot deze organisaties behoorden onder andere het Britse Save The Children en Care Worldwide. Andere organisaties overwogen om hun hulpoperaties uit Mogadishu te verplaatsen naar andere, rustigere delen van Somalië.

De Ierse minister van defensie, David Andrews, heeft gisteren opgeroepen tot een internationale conferentie van de landen die militairen bijdragen aan de VN-operatie in Somalië. (AP, Reuter)