Gedwongen ontslag voor ambtenaren bij ministerie EZ

DEN HAAG, 14 JULI. Het ministerie van economische zaken ontslaat per 1 oktober twintig tot dertig ambtenaren. Het is de eerste keer dat ambtenaren worden ontslagen als gevolg van de zogeheten grote efficiency-operatie, waarbij het aantal rijksambtenaren wordt verminderd. De AbvaKabo, FNV-bond voor overheidspersoneel, typeert de maatregelen als het begin van een "ontslaggolf' bij de overheid.

Economische Zaken verwacht dat in totaal ongeveer vijftig ambtenaren moeten worden ontslagen als gevolg van de grote efficiency-operatie. Dat meldt vandaag het personeelsblad EZ-journaal. “Tot nu toe ging de afslanking bij de overheid niet gepaard met gedwongen ontslagen”, zegt een AbvaKabo-woordvoerder. “We vrezen dat nu de beer los is, gezien de plannen die in ambtelijk Den Haag de ronde doen.” Hij verwijst onder meer naar een notitie van de secretarissen-generaal over de reorganisatie van de rijksoverheid. Volgens de topambtenaren moeten binnen vijf jaar veertigduizend rijksambtenaren worden overgeplaatst naar gemeenten, provincies of verzelfstandigde instellingen.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het ministerie dat er collectief wordt ontslagen. De ambtelijke EZ-top spreekt van een “uitermate trieste situatie”. Volgens plaatsvervangend secretaris-generaal A. Verberk is het personeelsbestand de afgelopen tien jaar met een derde ingekrompen naar 5.287 ambtenaren, van wie 2.772 werken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. EZ is “tot op het bot uitgekleed. Blijkbaar denken politici dat je departementen maar eindeloos kunt afslanken, zonder dat dit consequenties heeft”, zegt Verberk in het EZ-journaal.

Sinds 1992 zijn er in het kader van de grote efficiency-operatie al zo'n tweehonderd ambtenaren in de wachtgeldregeling beland, de WW voor ambtenaren. Als eerdere afslankingsoperaties worden meegeteld, is er sprake van vierhonderd werkloze EZ-ambtenaren, aldus Verberk.

De topambtenaar typeert de afslankingsoperaties voor de kortere termijn als “feitelijke schijnoplossingen”, want als een ambtenaar een wachtgeld-uitkering krijgt blijft dat een aanslag vormen op de EZ-begroting. De eerste drie maanden moet het ministerie 93 procent van het laatstverdiende loon betalen, en dit percentage daalt geleidelijk naar 73.