Fraude met verzekering kost A'dam miljoenen

AMSTERDAM, 14 JULI. De aantoonbare kosten van de gezondheidszorg in Amsterdam voor mensen die niet verzekerd zijn liggen jaarlijks tussen de tien en twintig miljoen gulden. Deze schatting blijkt uit een onderzoek dat is verricht door het Amsterdamse ziekenfonds ZAO. Het gaat daarbij vooral om buitenlanders die zonder geldige verblijfsvergunning de stad verblijven en daardoor geen recht hebben op een ziekenfondsverzekering.

De geraamde omvang bevestigt eerdere schattingen van het ZAO. Van de kosten neemt de Amsterdamse sociale dienst jaarlijks ongveer vier miljoen gulden voor zijn rekening. Daarnaast blijven bij de Amsterdamse ziekenhuizen en huisartsen nog eens een kleine zeven miljoen gulden aan onbetaalde rekeningen zitten.

Uit het onderzoek van de ZAO blijkt dat een verhoudingsgewijs klein deel van de kosten voor onverzekerden wordt gedekt door misbruik van ziekenfondskaarten. Het Amsterdamse ziekenfonds schat op basis van onderzoek dat jaarlijks 2,4 miljoen gulden aan kosten worden vergoed doordat mensen zich ten onrechte uitgeven voor een ziekenfondsverzekerde. Deze vorm van fraude is echter het moeilijkst boven tafel te krijgen, aldus het ZAO.

Het onderzoek vloeit voort uit de discussies rond illegaal in Nederland verblijvende buitenlanders die vorig jaar opbloeide na de vliegramp in de Bijlmermeer. Hoewel het ZAO benadrukt dat noodzakelijke hulp gegeven moet blijven worden, wil het ziekenfonds een groter inzicht krijgen in de omvang van de kosten en welke instantie uiteindelijk voor de rekening opdraait.

In theorie is het volgens de ZAO mogelijk dat jaarlijks maximaal voor veertig miljoen gulden aan niet door een verzekering gedekte kosten ontstaan. Het ziekenfonds maakt deze schatting op basis van een aantal van 25.000 illegaal in Amsterdam verblijvende buitenlanders en hun gemiddelde behoefte aan medische verzorging. Op basis van deze cijfers berekent het ziekenfonds een mogelijk misbruik van de ziekenfondskaarten dat maximaal 2,4 procent van het jaarlijkse ziekenfondsbudget bedraagt.

De meeste onverzekerden zijn dak- thuislozen, verslaafden, buitenlanders zonder verblijfsvergunning en “medische toeristen”. In de laatste twee gevallen betreft het onverzekerden die ook geen recht op een verzekering hebben.