Fins BNP kelderde met 11 procent in twee jaar

Het bruto nationaal produkt van Finland is in 1991 en 1992 met ruim 11 procent gedaald.

De Finse economie ondergaat de ergste crisis sinds 1917, mede doordat het land geen goederen meer aan de voomalige Sovjet-Unie kwijt kan.

Had Kok principiele bezwaren tegen een groter accent op de regio's, omdat hij vreesde dat de macht van de sociale partners in de uitvoering werd aangetast? Die vraag werd hem gisteren niet gesteld. “We wisten niet wat De Graaf en De Koning nu precies wilden,” zei hij gisteren verontschuldigend. En: “Soms kan het betere de vijand zijn van het goede”. Hoe dan ook, de uitvoering werd van de politieke agenda uitgevoerd, en het zou tot de jaren negentig duren voor het punt weer terugkwam.